Един учител в седми клас

Преди известно време бях представил концепция за училището на бъдещето, в което часовете започват с ритмични занимания за душата и чувствата, преминават през занимания за ума, главата и тялото и завършват с такива за волята. Много се радвам, че при посещението ми във валдорф училището в Бохум видях точно такова преподаване на практика. Не в рамките на целия предиобяд, но в рамките на основниш час сутринта. Беше в седми клас, епохата беше математика, а материала – линейни уравнения.

Беше понеделник, а учениците имаха от скоро смартфони и бяха злоупотрбили през почивните дни с употребата им. Бяха се подигравали на едното от момичетата в класа, което се учи добре (класически пример за сайбър-мобинг). На учителя му трябваше около половин час в началото, за да даде пример какво и как чрез новите медии и да обясни малко повече за тях и за съитветното морално поведение. Направи го добре. Едва след това започна същинската част на урока. Оставаше едва един час. Въпреки това учителят не се поколеба да започне с ритмичната част – извади китарата и започна да пее с децата на английски. След около 15 минути пеене и музика премина на диктовка по немски, като внимаваше особено за някои граматически правила. Минаха още 15 минути, тоест оставаха само 30 минути и едва тогава се започна наистина с математиката. Някой би казал, че така децата никога няма да научат нищо по математика. А аз си мислех, че математиката е вътрешно свързана с музиката и с логиката на езика, тоест граматиката. И с ритъма, също. А и учителя включи цели два езика.

И когато учениците започнаха със задачите, останових, че са мниого добри по математика и са на нивото на 9-ти клас! Мислех си, че е добре така да се преподава, но беше прекрасно да видя непосредствено потвърждение. Бях в този час съвсем случайно … или по-точно казано – Бог ми нареди нещата, така че да видя точно това, което ми трябваше в Бохум!

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Обществото. Bookmark the permalink.

Comments are closed.