Образование към Любов и Истина

Всяко едно образование, което не носи тези два изначални елемента е мъртво родено и може да обслужва само интересите на системата (технократичното общество, което сме създали и от чиито хитри механизми не можем вече да се измъкнем никак лесно). Истината и Любовта заемат ключово място в образованието на сърцето. Не е нужно да знаем каквото и да е било. Дори и нищо да не знаем, то ако се научим само да следваме сърцето си, то вече всъщност всичко знаем. Защо? Защото можем непосредствено да се докоснем и да черпим от самите нас, изначално съвършено сътворените. Ние носим цялото знание в себе си, в сърцето си.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Обществото. Bookmark the permalink.

Comments are closed.