Трите пътя на развитието на Човечеството, въплътени в образованието

Човек е свободно същество със свободно развитие, Творец. Досега ние ясно се отклонявахме от първия, изначалния, Божествения път, изразен геометрично в цветето на живота, и се съсредоточавахме във втория път, този на Луцифер и на технологичното развитие. Но сега, живеейки вече в епохата на Михаел (Архангел Михаил), то той работи вече заедно с Луцифер. Двамата заедно работят за поемането на човечеството по един нов път. Има различни възможности. Може да се върнем на първия път и съответно в рая. Тази възможност е подробно описана в книгите на Мегре – Анастасия. А може и създадена система да се окаже по-силна от волята за промяна на Луцифер и на бившите тъмни сили и да се затрием по технократичния си път. Все повече изследователи, най-вече Друнвало Мелхизедек, твърдят, че за първи път в развитието на Вселената има възможност да се тръгне по един нов, трети път, непознат засега, който съчетава най-доброто от първия и втория път. Аз мисля, че съвременните деца са носители именно на този трети път. Освен наблюденията си в училище имам и такива над поне няколко близки приятели, които могат да се опишат като типичните техно-фрийкове, които обаче се борят за възстановяването на първия път и следват сърцето си с помощта на новите технологии и медии. Те са предшественици на новия човек.

Пиша този пост обаче, за да кажа, че е важно в образованието, във всеки един предмет, да присъстват и трите пътя и така децата да виждат ясно различните познати на човечеството парадигми, които ще могат успешно да използват за осъществяването на мисиити си на Земята със стремеж общо благо. Създаването на образователна концепция без включване на трите пътя не може да доведе до положителни резултати в съвременното общество.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Децата. Bookmark the permalink.

Comments are closed.