Образованието в пубертета

В тази особено критична възраст от развитието на децата в днешно време се правят много грешки в образованието, дори и във валдорф училищата. Говорим за възрастта между 12-14 години и съответно за 7-8 клас. Не споменавам за 6-ти и 9-ти клас, където пубертета тепърва започва или съответно постепенно свършва. През последните седмици имах възможността да задълбоча теоретичните си и практическите си знания за този етап от развитието на човека, когато неговата същност е между дете и юноша, когато се преминава от чувствено към умствено развитие. Особено полезни се оказват епохите по физика в шести клас и история в седми, които имах възможността да преподавам.

Най-важно е определено създаването на образи. Тоест учителят трябва да е много добър разказвач на истории и то с много добро чувство за хумор. В същото време трябва да е изключително точен и систематичен, но без да е безкрайно педантичен, както в 9-ти и 10-клас. Също така и вече не трябва да го има наивното по детски разказване, а истината да се вижда ясно от истории. Те трябва да са истински, а не измислени. От децата се изисква много работа и то силно творческа, но вече съчетана и с високо качество и Любов и към детайла.

За да се постигне всичко това се изискват доста качества от страна на учителя. В днешните условия ми изглежда немислимо тази задача да се изпълнява само от един класен ръководител. Определено е важно да има и един учител от гимназията, които да работи с класния ръководител. Съчетанието жена класен ръководител и мъж гимназиален учител, който да подготвя ясно, точно и систематично епохитепо всички предмети е от голяма важност. В същото време децата във всеки един миг могат да се обърнат и към класния, който ги съпровожда вече дълго и е готов да им окаже помощ във всяка една ситуация.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Децата. Bookmark the permalink.

Comments are closed.