Няколко съществени положителни качества на добрия учител

Това са, разбира се, само някои от необходимите предпоставки:
- любопитство спрямо всяко едно дете
- положително отношение и Любов спрямо децата
- връзка с учениците и пълното и безпрекословно приемането на учителя от тяхна страна
- чувство за хумор
- спокойствие
- дружелюбие
- знания и авторитет

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Обществото. Bookmark the permalink.

Comments are closed.