„Дънера.Началото“ на едно бягство

„Дънера.Началото“ на едно бягство

Автор: Искра Иванова

На 29 май 2014 се откри инсталацията „Дънера.Началото“ – третото от събитията към проекта „NEXT ART„-next level-next generation, който отново ни показва един автор развиващ практиката и идеята на проекта.  В тази инсталация пространството отново се преобразява, за една нова  авторска идея в стила на „контекстуално изкуство“ или  site-specific art.

Представяйки инсталацията си Златина Стефанова обвързва пространството и  идеята си в едно. Тя  приема „Дънера“, като „начало“ на бягството от мрака и развива идеята си за полет и израстване. В работата и личи едно лично преживяване, което тя изчиства и адаптира  към  пространството. Според авторката „полета“ (показан в нейната работа) преминава през отминалият свят, в който всеки може сам да избере своя път.

В пространството Златина поставя своите оригами (червени пеперуди от хартия) и много изчистено показва техният път „нагоре“. Това израстване и  своеобразно  освобождаване от „дънера“, преминава плавно и излиза от конкретното пространство. Набелязани са точки, на които се концентрират  множество оригами и други, в които се разреждат, но следват пътя си.

Тази инсталация предизвиква интерес и внушение у зрителя с  миризмата на пространството, която напомня за „дънера“ и „старото“ т.е. „началото“. В стаята  се забелязва, една отделена поставена в рамка пеперуда с надпис : „Няма нищо по-тъжно от пеперудата, която мисли че е грозна… Само защото, може да види крилата на всички останали, но не и своите.“. В този надпис  се вижда една социална насоченост и то към самият зрител, който попада в пространството.

А дали иска да избяга?

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.