Трите позиции

Когато говорим, и особено когато спорим с някого или трябва да вземем решение, е добре да се научим да излизаме от собствената си позиция и да влизаме и в останалите две позиции, а именно – в позицията на другия и в безпристрастната позиция. Минавайки през тези три позиции ние неимоверно разширяваме мирогледа си и влизаме по-добре в положението на другия. По този начин не само дейно го слушаме, но дори и съзнателно се поставяме на негово място и вникваме в неговата душа. И накрая, разбира се, е най-добре да вземем предвид позициите и на двамата и да стигнем до най-доброто безпристрастно решение, за което се изисква малко смелост – все пак не е лесно да изоставиш собствената си едностранчивост и да признаеш, че не си бил прав.

Подобни творби


This entry was posted in За Разума and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.