Мъдростта от писмата на Гогол – IV

„Не, човекът не е безчувствен, човекът ще се промени, стига да му покажеш как стоят нещата. А сега той ще се промени повече отпреди, защото природата му се е размекнала, а половината му грехове са от незнание, а не от разврат.“

„Повярвайте, най-добрият начин на действие в днешно време е да не се настройваш жестоко и непреклонно срещу рушветчиите и лошите хора и да не ги преследваш, а вместо това да се стараеш да изтъкваш всяка честна проява, приятелски, пред всички, да стиснеш ръката на открития, честен човек.“

Или както казва Майка Тереза:

„Никога няма да участвам в коалиция против войната, но винаги бих се включила в коалиция за мира.“

Отрицателното мислене и отрицателните постъпки привличат винаги нови отрицателни мисли и постъпки. Затова е хубаво да ги ограничим максимално. Обратно, положителните мисли и постъпки привличат винаги нови положителни мисли и постъпки. Точно затова е хубаво да се мисли винаги положително и да се усмихваме непрекъснато.

„Но никога не отписвайте човека, пред никого не отрязвайте пътя му за връщане … не трябва да приличате на мъртвия закон, а на живия Бог, който поразява човека, но не го изоставя …“

Хубави думи казва Гогол и за жените

„Най-вече не пренебрегвайте жените. Кълна се, жените са много по-добри от нас, мъжете. В тях има повече великодушие, повече безстрашие за всичко благородно; … Стига да им заговорите с езика на душата, … то същата тази жена, която сте смятали за празноглава, изведнъж ще се озари от благородство, ще се вгледа в себе си и в изоставените си задължения, сама ще се отвори за всичко чисто и ще подтикне мъжа си да изпълнява честно дълга си …“

„жената е способна по-бързо да се опомни и да се промени.“

„Всичките ни беди идват оттам, че щом се вгледаме в настоящето и забележим, че нещо в него е тъжно и мъчително, …, тутакси махаме с ръка на всичко и се втренчваме в бъдещето … Всички забравят, че пътищата към това светло бъдеще се крият именно в това тъмно и объркано настояще, което никой не желае да опознае.“

Сегашното ни състояние винаги се дължи на миналото ни, но ние не просто трябва да гледаме към бъдещето си, а да познаем грешките на миналото и да действаме на момента, сега, в настоящето, за да осигурим успех за в бъдеще.

„Не се бой от бъдещето, а от настоящето. Бог ни повелява да се грижим за настоящето. Който се омрачава от страх от бъдещето, значи светата сила се е отвърнала от него. Който е с Бога, той гледа светло напред и още в настоящето е творец на бляскаво бъдеще.“

Гогол засяга и значението на волята за хората и как човек може да я кали, за да постига успехи в живота си.

„Придържайте се строго към това в продължение на цяла година. Бъдете твърда и упорита и през цялото време се молете на Бога да ви вдъхне сили. И вие непременно ще се калите. Важно е поне нещо в човека да укрепне и да стане ненарушимо; това неминуемо ще сложи в ред и всичко останало. Като станете по-твърда в материалните си дела, без да искате, ще се стегнете и в душевните.“

Волята на човека се крепи основно върху опорния му и двигателен апарат. Затова и често се препоръчват спорт и физическа активност за закаляването на волята у човека.

Гогол не оставя незасегнат и въпроса е за свободата.

„Свободата не е в това да казваш на най-произволните си желания „да“, а в това да можеш да им кажеш „не““

Всеки един човек се ражда свободен, но цялостния ни начин на живот е такъв, че ние непрекъснато си ограничаваме собствената свобода или тази на другите. Никой не е способен така да ограничи свободата ни, както ние самите. А именно свободата е това, което ни прави хора и което ни отличава от животните, свободата на избор сами да определяме какво и как да правим с живота си.

Сложната реалност около нас често ни оплита като с мрежа и за да улесним нещата за себе си, ние се самоограничаваме в един собствен си свят, като си въобразяваме, че това е свободата. Едни се ограничават в работата си, други в политиката си, трети в религията си, четвърти в науката и т.н. А истинската свобода не ограничава, тя ни дава възможността да се издигнем над нещата, над самите себе си и да погледнем на света с други очи, да видим, че няма невъзможни неща и всичко е постижимо, когато имаме вяра в него и воля да го постигнем.

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.