Азиатска комисия за човешки права

Статия: Базил Фернандо на Награда за цялостен житейски принос

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

„… за неуморната му работа в подкрепа на спазването на човешките права в Азия.”

Базил Фернандо е водещ застъпник за човешките права в Азия. В своята 30-годишна кариера той изиграва клучова роля в осъществяването на връзка между обикновени граждани, борещи се за спазване на човешките права на местно ниво, и институциите, работещи за структурни реформи в политиката. Фернандо и ръководената от него Азиатска комисия за човешки права (Asian Human Rights Commission, AHRC) разработват една от най-подробните системи за „Спешни жалби” в света. Чрез Училището за човешки права и образователните си инициативи AHRC обучава безброй адвокати и активисти в принципите на справедливите съдебни процеси и върховенството на закона, което помага неимоверно много на азиатското движение, борещо се за спазване на човешките права.

От Шри Ланка до Хонконг

Базил Фернандо е роден на 14.10.1944г. и през 1972г. завършва право в тогавашния Цейлонски университет. След дипломирането си той преподава в университета английски като втори език в продължение на осем години, а през 1980г. става практикуващ адвокат по съдени дела.

Фернандо започва да се тревожи и да се противопоставя на нарастващото политизиране и корупция, типични за правосъдната система в Шри Ланка, които омаловажават ролята на правните служители. През 1989г., когато хиляди души вече се водят „изчезнали”, той получава смъртни заплахи, които го карат да потърси убежище в Хонконг. В продължение на три години Фернандо работи като съветник за виетнамските бежанци в Хонконг по проект, финансиран от Агенцията на ООН за бежанците.

В последствие между 1992 и 1994г. той работи за Отдела за човешките права към ООН в Камбоджа и за Центъра за човешки права на ООН. Натрупаният опит помага на Фернандо да оформи своя подход към човешките права и през 1994г. той поема директорското място в Азиатската комисия за човешки права и асоциирания Азиатски център за правни ресурси.

Азиатска комисия за човешките права: нов подход към борбата за спазване на човешките права

При присъединяването му към Азиатската комисия за човешките права през 1994г. Базил Фернандо е нейният единствен служител на пълно работно време. Неговият подход към човешките права е коренно различен от обичайните практики в региона по онова време. Той се фокусира върху оказване на помощ на хора, чиито права са били нарушени и на активисти, които подкрепят такива хора, вместо върху пропагандирането на човешките права в големите градове. Той започва да анализира защо и как не се спазват човешките права в правораздавателната система. Фернандо лобира и се застъпва за спазването на човешките права и извън страната, в която се случват нарушенията, за да получи и външна подкрепа за жертвите и информаторите. За да постигне това, Фернандо започва да изгражда по-голям капацитет на AHRC, който да позволи да организацията да работи активно и в други държави, като наема и обучава служители и оказва подкрепа на партньорски организации.

Днес AHRC работи активно в 12 азиатски държави: Бангладеш, Бирма, Камбоджа, Китай, Индия, Пакистан, Непал, Южна Корея, Шри Ланка, Тайланд и Филипините. Фернандо се оттегля от позицията изпълнителен директор на AHRC през 2010г. и днес е нейн програмен директор.

Документиране на нарушенията на човешките права и насърчаване на устойчивите решения

Базил Фернандо и колегите му от AHRC старателно документират нарушенията на човешките права в страните, в които работят и ги публикуват в годишните доклади на  AHRC. Фернандо и екипът на AHRC са издали няколко значителни публикации, сред които книгата Разказ за справедливостта в Шри Ланка (Narrative of Justice in Sri Lanka), разказана чрез историите на жертви на мъчения в Шри Ланка между 1998 и 2011г.; и „Алинея 2”, излизащо на всяко тримесечие списание, което анализира последните промени в приложението на законите за човешките права в Азия. „Мъченията – перспективи от Азия и света” и „Етика в действие” са други регулярни публикации. Под ръководството на Фернандо AHRC работи усилено за разобличаване и намаляване на броя на случаите на насилствени изчезвания, като същевременно оказа подкрепа на жертвите. Множество от тези изчезвания са документирани в „кибер гробище” и информация за тях е достъпна на www.disappearances.org

Предвид липсата на правителствена харта за човешките права в Азия и културните особености, водещи до неспазване на тези права, AHRC организира поредица от консултации, продължили няколко години, с цел изграждане на консенсус за приемането на харта за човешките права. Азиатската харта за човешките права, гражданска харта представляваща вижданията на азиатското гражданско общество, е приета в Южна Корея през 1998г. Макар че подкрепя универсалността на човешките права, хартата отчита и особения подход на Азия към рамкирането на тези права и е налична на няколко езика. Усилията за написването на Азиатска харта за върховенството на закона продължават в момента.

Една от ключовите дейности на AHRC е провеждането на кампания срещу мъченията в цяла Азия. Това води до създаването на Азиатски алианс срещу мъченията и насилието (AAATI), който провежда срещи с членове на правителствата на много азиатски държави и ги призовава да подкрепят премахването на мъченията.

Система на AHRC за спешни жалби

Под ръководството на Фернандо AHRC разработва една от най-подробните програми за подаване на спешни жалби в азиатския регион с цел да помага на хора, страдащи от нарушения на човешките им права. Програмата е създадена така, че оплакванията да бъдат приемани бързо и да бъдат предприемани спешни действия на местно, национално и международно ниво, а информацията да достига до широката общественост по света. Всяка година AHRC приема и се опитва да разреши над 350 подобни случая, идващи от различни азиатски държави. Системата за подаване на жалби води до успешното освобождение на множество обикновени хора и предотвратява нарушаването на човешките им права.

Образователни инициативи

Под ръководството на Фернандо AHRC създава Училище за човешки права с идеята да разработи нова форма на обучение относно човешките права, основаваща се на приложението на принципите на човешките права към настоящите проблеми. За целта е използван датският метод на народните училища, в които се практикува обучение чрез диалог. Училището организира обучения в различни държави в региона, разпространява уроците до местните организации, борещи се за спазване на човешките права, а също така ги публикува и в интернет. Училището за човешки права среща подкрепата на международната общност и над 200 души се обучават по някой от модулите всеки месец.

През 1995г. AHRC стартира и специална програма за обучение на китайски адвокати в принципите на справедливите съдебни процеси. Тази програма е ежегодишна и AHRC допринася значително за установяването на върховенството на закона в Китай, като изгражда партньорства с огромен брой адвокати, преподаватели по право, учени и активисти.

Въз основа на огромното количество данни, събрани през годините, AHRC стига до закючението, че изключително изостаналата правораздавателна система, включително полиция, прокуратура, съдебна система и затвори, е основната пречка пред спазването на човешките права в азиатските държави. За да се преодолее тази пречка AHRC превръща застъпничеството за преструктуриране на правораздавателната система в основна цел на своята дейност.

Признания

Базил Фернандо е висш член на Ашока и Sohmen Visitor of Law в Университета в Хонконг. Той получава наградата Gwangju за човешки права в Южна Корея през 2001г. Той е и признат поет и писател на родния си език синхала и на английски език.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.