Пол Уолкър – за дейността му за премахване на ядрените оръжия

Статия: Пол Уолкър (САЩ) на Награда за цялостен житейски принос

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

„…за неуморната му дейност за премахване на ядрените оръжия.”

Д-р Пол Уолкър е един от най-ефективните защитници на забраната за химически оръжия. Неговата дейност е помогнала за безопасното елиминиране на над 55 000 метрични тона химически оръжия от шест национални арсенала. Той играе ключова роля в отделянето на над един милиард долара годишно за ефективни програми за контрол на оръжията, разоръжаване, неразпространение на оръжия и намаляване на заплахите за употребата им. Пол Уолкър привлича правителствени лидери, неправителствени организации и граждански групи от цял свят към каузата за пълно приложение на Конвенцията за химическите оръжия, което да освободи света от заплахата за тяхната употреба.

Кариера

Пол Ф. Уолкър е роден на 28.04.1946г. След като завършва бакалавърска степен по съвременни езици през 1968г. в College of the Holy Cross (Уорчестър, Масачузец), той служи в американската армия, като специалист по разузнаване за Русия към Агнецията за сигурност на армията. След освобождаването му през 1971г. той се връща в университета и завършва магистърска програма в Училището Джон Хопкинс за международни науки (Вашингтон) през 1973, а през 1978г. получава докторска степен по Политически науки от Масачузецкия технологичен институт (MIT). Отдадеността на Пол Уолкър към борбата за мир, справедливост, ненсилие, контрол над оръжията и разоръжаване произлиза от йезуитскуто му обучение в Holy Cross, военната му служба по време на войната във Виетнам и стажът му в Американската агенция за разоръжаване и контрол на оръжията (ACDA).

Уолкър работи като изследовател в Центъра за наука и международни отношения към Харвардския университет и публикува съвместно с Boston Study Group книга, озаглавена „Цената на защитата”, в която твърди, че външната и военната политика на САЩ трябва да се трансформира в по-превантивна, по-дипломатична и не толкова милитаризирана. През 1979г. Уолкър става основател на програмата за контрол на ядрените оръжия на Обединението на загрижените учени (Union of Concerned Scientists – UCS) и заедно с колеги от Харвард и MIT публикува второто издание на „Ядрен алманах”.

Между 1982 и 1983г. Уолкър е Национален директор на образованието и програмите на физиците за социална отговорност (PSR).

Докато работи за UCS, Уолкър помага за прекратяването на проекта за схема за мобилни стратегически ракети и на деня на ветерана, 11.11.1981г. организира първото национално обучение относно ядрените оръжия и войната. В PSR Уолкър управлява акредитираните образователни програми за здравните ефекти от ядрените оръжия и войните и често е призоваван като експертен свидетел в дела в защита на анти-ядрени активисти в САЩ.

Уолкър е и съ-директор на Института за мир и международна сигурност между 1986 и 1993, като по това време организира първите съветско-американско-европейски работни групи за „обща сигурност”. Между 1993 и 1995г. Уолкър е член на Комисията на въоръжените служби в Камарата на представителите в САЩ. През юли 1994г. той организира първата американска инспекция на руски химически оръжия в Счуч’ие, област Курган и помага за договарянето на американска финансова и техническа помощ за руската програма за премахване на химическите оръжия.

През 1995г. Пол Уолкър поема длъжността Директор на програмата за наследството от студената война към Глобал Грийн САШ, американският офис на Грийн Крос Интернешънъл (GCI), организация, създадена от Михаел Горбачов през 1993г. По-късно тази програма е преименувана на Програма за устойчивост и безопасност на околната среда, а Уолкър продължава да ръководи дейността й, насочена ктм премахване на ядрените, химическите, биологичните и конвенционалните оръжия по света.

За свят без химически оръжия

Всеобщото отвращение от ужасяващите ефекти от употребата на химически оръжия, довела до 90 000 жертви по време на първата световна война, кара правителствата да предприемат мерки за забраната им. Женевският протокол от 1925г. забранява употребата на химически оръжия, а Конвенцията за химическите оръжия (CWC) от 1997г. обявява разработването, производството и натрупването им за незаконно. Днес забраната за производство и употреба на химически оръжия е широко приет принцип на международното законодателство, който обвързва всички държави. Пол Уолкър работи неуморно на всички нива – с местни американски и руски граждани, министри и военни, групи за обществено здраве и природозащитници, а в международен план с Организацията за забрана на ядрените оръжия и със Световното партньорство на Г-8 за спиране на разпространението на оръжия и материали за масово унищожение – за прилагане на международните закони и улесняване на безопасното и навременно унищожаване на всички химически оръжия по света.

CWC изисква всички декларирани запаси да бъдат унищожени до април 2012г. Когато Сирия приема конвенцията през октомври 2013г., към нея вече са се присъединили 190 държави. Шест държави все още не са приели конвенцията – Ангола, Египет, Израел, Мианмар, Северна Корея и Южен Судан. От седемте държави, присъединили се към CWC и декларирали притежаването на химически оръжия, три са елиминирали запасите си – Албания (2007), Южна Корея (2008) и Индия (2009). През януари 2012г. САЩ унищожава 89.7% от своите 28 600 метрични тона, а Русия – 75% от своите 40 000 метрични тона. Все още предстои да бъдат унищожени няколко тона от много по-малките запаси на Либия, както и запасите и оборудването за производство на химически оръжия на Ирак.

Като директор на Устойчивост и безопасност на околната среда (ESS) към Грийн Крос Интернешънъл, Пол Уолкър ръководи през последните 17 години усилията на местно, регионално, национално и международно ниво за демилитаризиране и забрана на химическите оръжия и за пълно приложение на приетата през 1997г. конвенция. Под ръководството на Уолкър, програмата на ESS помага за безопасното и доказано елиминиране на 55 000 метрични тона ядрени оръжия (над четири милиона муниции и близо 80% от декларираните световни запаси) и играе ключова роля в отделянето на над един милиард долара годишно за ефективни програми за контрол на оръжията, разоръжаване, неразпространение на оръжия и намаляване на заплахите за употребата им. Уолкър и колегите му от Грийн Крос играят важна роля и за ратифицирането на Конвенцията за химическите оръжия както от Щатския сенат, така и от руската Дума.

В последно време дейността на Уолкър е насочена към опити за убеждаване на горепосочените страни, които все още не са приели CWC (включително доскоро и Сирия), да се присъединят към режима за забрана.

Пол Уолкър е известен заради уменията си да поражда диалог между различни заинтересовани страни от цял свят. Примерно под егидана на Коалицията към Конвенцията за ядрените оръжия (CWCC), която Пол Уолкър координира, участието на гражданското общество е нараснало на 150 регистрирани представители на неправителствени организации в 17-тата годишна конференция на страните от CWC през ноември 2012.

Насърчаване на екологично устойчиви методи за физическо унищожаване на химическите оръжия

Уолкър работи с целия политически спектър в САЩ, за да осигури финансиране и подкрепа за унищожаването на химическите оръжия в САЩ и Русия. След като през 1994г. участва в американска инспекция на седемте декларирани от Русия запаси на химически оръжия, Пол Уолкър помага за отпускането на годишно финансиране от над 500 милиона долара за  Съвместно намаляване на заплахата (CTR или “Nunn-Lugar”) от американска страна, над един милиард долара заамериканската програма за унищожаване на химическите оръжия и още един милиард за насърчаване на усилията за неразпространение на ядрени оръжия.

В тясно сътрудничество с колеги от офисите на Грийн Крос в Русия и Швейцария, Уолкър помага за инициирането на местен диалог, обществени изслушвания и създаване на първите Консултативни комисии на гражданите (CAC) в Русия с цел насърчаване на прозрачността, участие на заинтересованите страни, демократично вземане на решение, укрепване на общността  и усилията й за демилитаризиране. Заедно с колегите си той започва да работи не само за елиминирането на декларираните запаси от химически оръжия, но и за признаването на хилядите места по света, където през последния век са били заровени опасни химически агенти и оръжия.

Пример за елиминирането на всички оръжия за масово унищожение

Уолкър работи активно и по цял спектър от въпроси, свързани с всички видове оръжия за масово унищожение. Той вярва, че доказаното световно унищожаване на цял клас оръжия за масово унищожаване, каквито са химическите, ще послужи за пример за един свят без ядрени и биологични оръжия.

По време на редовните годишни срещи на Конвенцията за биологични оръжия, Уолкър организира съпътстващи събития, по време на които се застъпва както за укрепване на Конвенцията, така и за предприемането на по-строги мерки за предотвратяване на потенциална залоупотреба, чрез предизвикване на смъртоносни болести, и за защита на общественото здраве и околната среда.

През 90-те години Уолкър подкрепя и споделя стратегии с анти-ядрени активисти, които завеждат дело, при което е отсъдено, че в повечето случаи употребата на ядрени оръжия би било незаконно според Международния съд. През 1995г. Уолкър работи неуморно в подкрепа на усилията на Даниел Елсберг (носител на Награда за цялостен житейски принос за 2006г.) за предприемане на действия от страна на Конференцията за преразглеждане на споразумението за неразпространение на ядрени оръжия в посока тяхната пълна забрана. Неговата дипломатичност води до широко медийно отразяване на дейността на Елсберг и помага за създаването на Abolition 2000, мрежа от граждански групи за забрана на ядрените оръжия, която събира 21 милиона подписа в подкрепа на призива за забрана на ядрените оръжия, отправен към Генералната асамблея на ООН през 2010г. През същата година той успешно лобира пред законодателите за ратифициране на новото споразумение START между САЩ и Русия за стратегическите ядрени оръжия.

Отличия

През своята дълга кариера Пол Уолкър получава множество награди, включително Награда за мир и справедливост от Комисията по въпросите на мира в Кеймбридж (1995), Специално признание от Тръста за опазване на Лейкс рийджън (1985 и 1999), награда Sanctae Crucis (най-високото отличие) от колежа Holy Cross (2007), и наскоро наградата за мир Сидел-Леви (2012) от Американската асоциация за обществено здраве.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Обществото. Bookmark the permalink.

Comments are closed.