Алис Тепър Марлин – за икономика, насърчаваща благоденствието

Статия: Алис Тепър Марлин (САЩ) на Награда за цялостен житейски принос

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

„…за това, че показва посоката, в която трябва да се развива западната икономика, за да насърчава благоденствието на човечеството.”

През 1968г. пенсионен фонд в Бостън, Масачузец моли младият анализатор на ценни книжа Алис Тепър Марлин да направи „Мирно портфолио” с корпорации, които имат най-малко участие във войната във Виетнам. Алис Тепър Марлин открива, че е трудно човек да открие такава информация дори и от самите корпорации. Когато докладът й е готов 600 църкви и други общностни групи в САЩ молят за достъп до него. Шест месеца по-късно Алис Тепът Марлин основава Съвет за икономически приоритети (Council on Economic Priorities, CEP) и останава негов президент и главен изпълнителен директор в продължение на 33 години.

CEP е независима публична организация, посветена на анализ на някои от основните проблеми, с които се сблъсква обществото. Организацията е пионер в сферата на социалните инвестиции и провежда проучвания в три насоки: национална сигурност, енергетика и околна среда, и корпоративна социална отговорност. Изследванията в сферата на корпоративната отговорност обхващат теми като етични инвестиции, влияние на политическите комисии, справедливост на трудовите отношения и въпроси, свързани с потребителите.

Освен че работи по горепосочените теми, CEP публикува и информационни бюлетини, както и резултатите от няколко мащабни изследвания. Алис Тепър Марлин е реадактор на множество от издадението от организацията книги. Дейността на СЕР в сферата на корпоративната социална отговорност привлича най-голям обществен интерес, особено след публикуването на проучването „Оценка на американското корпоративно съзнание” през 1986. Следва публикацията на наръчника за потребители „Да пазаруваш за един по-добър свят”, който се превръща в бестселър и в хиляди вестници излизат статии за него.

В следствие на големия обществен интерес CEP организира и други инициативи: публикува още една книга за етични инвестиции, включваща данни за околната среда; и провежда проучване на влиянието на сливането на корпорации върху местните общности. Успехът на „Да пазаруваш за един по-добър свят” води и до развитие на проекта на CEP „Писмо до редактора”, който насърчава хората да пишат до местните вестници, излагайки своята гледна точка по някои от въпросите, засегнати от публикациите на CEP. Съветът основава и годишни награди за Корпоративно съзнание, които се връчват на компаниите, постигнали най-добри резултати в сферата на корпоративната отговорност, а организациите с най-ниски показатели получават „анти-отличия”.

При откриването на церемонията по връчване на Наградите за корпоративно съзнание през 1990г. известният журналист Бил Мойърс казва: „[Тази организация] се превърна в истинска социална и морална сила тук… [СЕР] стои начело на сериозни, задълбочени и неоспорими изследвания в сферата на корпоративната отговорност и образова цялото общество за случващото се в тази област.”

През 1997г. Алис Темпър Марлин и СEP основават Акредитационна агенция към Съвета за икономически приоритети, която през 2001г. е преименувана на Social Accountability International (SAI). SAI е водеща световна организация, посветена на етичното отношение към работниците по света, подобряване на работните места и на състоянието на местните общности. Сертификацията по международния стандарт SA8000 за подобряване на условията на работното място се прилага от много компании, неправителствени организации и правителства по света. Сертификацията позволява на потребителите и на други компании да оценят добрите практики и да гарантират наличието на нормални, човешки условия на работните места. За основа на стандарта SA8000 служат конвенции и декларации на ООН и Световната организация на труда. Алис Тепър Марлин е президент на SAI.

Наскоро Алис Тепър Марлин завършва мандата си (2007-2008) като Citi Distinguished Fellow in Ethics and Leadership в Бизнес училището Стърн към Университета Ню Йорк.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Обществото. Bookmark the permalink.

Comments are closed.