Бернард Ледеа Оуедраого – в подкрепа на селяните в Западна Африка

Статия: Бернард Ледеа Оуедраого (Буркина Фасо) на Награда за цялостен житейски принос

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

„…за укрепването на движението за самопомощ на селяните в Западна Африка.”

Бернард Ледеа Оуедраого е роден в Горна Волта (днес Буркина Фасо) през 1930г. Той завършва средното си образование там и получава множество дипломи преди за замине да учи във Франция, където през 1977г. се сдобива с докторска степен от Сорбоната.

След като завършва училище през 1950г. Оуедраого става учител и училищен директор, а по-късно започва да се занимава и със земеделие. Способността му да обучава хората го отвежда до най-високите етажи на обществените служби. Но той установява, че не успява да помогне точно на фермерите и селяните, които се предполага, че трябва да обучава, и затова решава да напусне и да се опита да разбере къде е сгрешил.

Първият въпрос, който си задава, е дали в традиционните общества на Моси (най-голямата етническа група в Буркина фасо) съществува нещо, което прилича на селищните групи. „Проведохме подробно проучване на социалната организация в едно село – на начина на мислене на хората, на техните социални и икономически структури – и открихме, че групата Наам, традиционна общност в селата, включваща млади хора, има най-силно равити кооперативни характеристики. Затова решихме да се опитаме да работим заедно с групите Наам.”

Резултатът е една уникална за Африка инициатива. Въпреки множеството проблеми, групите Наам се развиват много добре. До 1978г. в провинция Ятенга вече има 2500 групи със 160 000 члена. Двадесет години по-късно в Буркина Фасо има 6480 такива групи, (почти половината от които включват само жени), а членовете им достигат 300 000.

Превръщането на традиционните групи Наам в съвременни социални структури е брилянтен пример за прилагане на практическа социология от страна на Оуедраого. Според него причините за успеха са четири: динамично местно лидерство и дейност; поддържане на традиционните ценности; забрана за социална, етническа, политическа или религиозна дискриминация; и обучение и мотивация, идващи от членовете на самата група.

Дейността на групите Наам е толкова обширна, колкото и самия живот. Те отглеждат различни земеделски култури и животни и се занимават със строителство, производство и търговия. Към 1999г. вече са изградили 235 зърнени склада, 115 мелници, 22 язовира и около 300 кладенеца.  Освен това са основали 17 кредитни банки и са построили в Ятенга шест подземни склада за съхранението на 1000 тона картофи, които отглеждат всяка година. Групите Наам получават подкрепа от френски, швейцарски, датски и германски агенции, но генерират и собствени приходи.

През 1976г. Оуедраого, съвместно с френския експерт Бернар Льокомт, основава Association Six S (Se Servir de la Saison Sèche en Savane et au Sahel[1]) и две години по-късно става неин изпълнителен директор. Докато Наам е гражданско движение, Six S е неправителствена организация. Тя се фокусира върху премахването на трите препятствия пред мобилизирането на селяните: липсата на техническо ноу-хау за справяне със сушата и запустиняването; липсата на умения за водене на преговори с правителството и с агенциите, осигуряващи помощи; и липса на средства за реализиране на дребни проекти.

Six S се превръща във федерация на селски организации, подобни на (и включващи) Наам. В Асоциацията влизат сдружения от девет държави, граничещи с пустинята Сахара. Към края на 80-те Six S вече обслужва над два милиона души, а в нея пряко членуват 245 000 фермери.

През последните години Six S е преструктурирана. В средата на 90-те Оуедраого е избран за кмет на родния си град Оуахигоуйа.


[1] Да се възползваме от сухия сезон в саваните и сахел (райони, граничещи с пустинята Сахара) – бел.пр.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Обществото. Bookmark the permalink.

Comments are closed.