Потребителският кооператив Клуб Сейкатсу

Статия: Потребителският кооператив Клуб Сейкатсу (Япония) на Награда за цялостен житейски принос

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

Почетна награда

„…за създаването на най-успешния и устойчив модел на производство и потребление в индустриализирания свят.”

Потребителският кооператив Клуб Сейкатсу (SCCC) е изграден в Япония и представлява уникална организация, обединяваща отлични бизнес и професионални умения със стриктни социални и екологични принципи. Те следват своята визия за общност и за икономика, фокусираща се върху хората, която представлява алтернатива както на социалистическия модел, така и на капиталистическата индустриализация.

SCCC е основан още през 1965г., когато една единствена домакиня от Токио обединява 200 жени, които заедно купуват 300 бутилки мляко с отстъпка за количеството. През 1968г. Клуб Сейкатсу се разделя на множество потребителски кооперативи, носещи същото име. Оттогава клубът разширява дейността си, следвайки мотото „независим контрол на нашия живот”. Сферите, в които работи, включват производство, дистрибуция, потребление, околна среда, социални услуги и политика. Днес 29 потребителски кооператива (клонове на SCCCU) в 19 префектури осъществяват независима дейност.

Тъй като SCCCU се стреми към осигуряването на „безопасна храна на разумни цени”, клубът определя характеристиките (материалите, процеса на производство, опаковките, влиянието върху околната среда и др.) на храните и другите потребителски продукти съвместно с производителите и прави предварителни поръчки. Тази система на колективни предварителни поръчки позволява на производителите да планират по-добре и да осигуряват винаги свежи продукти. Когато Клубът не успее да намери достатъчно качествени продукти, отговарящи на екологичните и социалните му стандарти, той обмисля дали сам да започне производството им, както прави днес със сапуните и прясното мляко. Поставя се силен акцент върху прекия контакт между производители и потребители, за да бъде пазаруването по-човешко. Това важи особено за производството на храни, като потребителите често посещават фермерите, следят производствените им практики, наемат или отдават земя.

Моделът на поръчки е организиран по „Hans”, т.е. малки групи, обикновено между 5 и 12 човека. Те купуват заедно различни стоки и се подкрепят взаимно. Често в групата се организират и други дейности, като например общи грижи за децата.

Клуб Сейкатси, който през 2009г. наброява около 320 000 души, е значително бизнес начинание. Към 2008г. продажбите на дребно възлизат на 87 милиарда йени (около 870 милиона долата), а общият фонд (инвестиции, набрани от членовете) възлиза на 30 милиарда йени. От 80те години насам Клубът е основал над 600 работнически колектива, ресторанти, пекарни, магазини за втора употреба, фабрики за сапун и домове за грижа за възрастни хора. През 2007г. за него работят 17 000 души.

По време на своята кампания срещу синтетичните почистващи препарати членовете на Клуба осъзнават важността на политическия процес и създават независими структури в различни префектури, с които се включват в местните избори. През 1979г. за първи път член на тази независима мрежа е избран в градската управа на Токио, а към 2008г. над 141 члена на Клуб Сейкатсу участват в местните градски съвети в родните си места.

SCCC допринася значително за намаляването на въглеродните емисии, като използва бутилки и кутии за многократна употреба. 44 хранителни продукта, като безалкохолни напитки, соев сос и конфитюри, се доставят на потребителите в бутилки за многократна употреба. През 2007г. потребителите са върнали на производителите около 5690 тона бутилки и кутии, което е равностойно на намаляване на емисиите от СО2 с 2121 тона.

И докато Япония е залята от вносни храни, включително и генномодифицирани такива, през 1997г. SCCC се обявява против ГМО. Заедно с производителите SCCC проверява материалите, вложени в потребителските продукти, изключва употребата на генномодифицирани храни, фураж и добавки и въвежда собствена маркировка.

Клубът насърчава самостоятелното задоволяване на нуждите от храна и устойчивостта на местното земеделие, макар тази политика да е противоположна на международния натиск, наложен от Световната търговска организация, която заплашва да унищожи семейните ферми. Клуб Сейкатсу се стреми и към осигуряване на разнообразни възможности за работа на жените и се занимава с изследване на системи за социално подпомагане, ориентирани към хората.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Обществото. Bookmark the permalink.

Comments are closed.