Пет пръста

Пет пръста на ръката,
те могат да броят,
пет пръста, брат до брата,
работят и строят.

Палецът е първи брат,
и здрав, и работлив,
има той добър захват
и почерк най-красив.

Показалец – втори брат,
пътя ни показва:
ще живеем в благодат,
щом реда се спазва.

Средният е трети брат,
от всички най-висок,
силен, снажен, с дълъг врат,
такъв създал го Бог.

Ето го, четвърти брат,
казват бил без име,
но добре ни е познат
и незаменим е.

Петият, най-малък брат,
нарича се кутре,
но макар и най-отзад,
той служи ни добре.

Пет пръста на ръката,
те пишат и творят,
пет пръста, брат до брата,
с добро ще ни дарят.

Подобни творби


About Радослав Сяров

Данни за връзка: syarov (@) abv (.) bg
This entry was posted in За Тялото and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.