„Аз мога повече”

От 15 август 2011 отново стартира приемането на документи за участие в „Аз мога повече” – вече известната процедура към оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, даваща право на лица с трудов договор да посещават безплатно езикови и квалификационни курсове, след като получат ваучер от бюрото по труда.

Новите бланки за заявления са вече готови и могат да бъдат подавани в съответните бюра по труда из цялата страна. За да се осведомите за необходимите документи, както и да смъкнете новите формуляри, можете да посетите сайта на Агенцията по заетостта. Там също ще намерите изискванията и правилата за кандидатстване, като едно от основните ограничения е, че хора със статут на служители в държавна институция или учреждение попадат извън обсега на процедурата и нямат право да се възползват от възможностите, които тя предоставя.

Преди попълване на заявленията е може би най-добре да погледнете инструкцията за попълване и да разгледате списъците с доставчиците на обучения по ключови компетентности (към които спадат и езиците) и професионално обучение. Няма да е излишно след избор на няколко алтернативни доставчици да посетите техните интернет страници, където освен конкретно за тяхната дейност, най-вероятно ще можете да научите допълнителна информация за самата програма, да прочетете секциите им с често задавани въпроси и да разберете повече за графика на самия курс.

От досегашната практика, последното – а именно графикът на часовете и седмичната натовареност, се оказват много важна информация, тъй като те най-често се явяват спънка или неудобство при посещенията, които като цяло са задължителни.

Предварителната преценката на възможностите ни да отделяме време през седмицата за курса, който сме избрали, е необходима, но все пак едва ли трябва да се спираме само пред нея. Вярно е, че да учиш и да работиш не е толкова лесно, колкото ни се иска, и че поемането на дългосрочен ангажимент (в случая обикновено около 10 месеца) може да ни донесе неочаквани тревоги, ако обстоятелствата около нас се променят, но подобни възможности едва ли идват толкова често. Все пак това е възможност за едно сносно обучение, което е безплатно, стига да спазим изискванията и поетите си ангажименти.

Ако имате колебания, най-практично би било да говорите с някой, който вече е участвал в програмата – толкова много са вече хората, които знаят за нея и са се възползвали от шанса, който тя предоставя, че със сигурност познавате поне няколко човека, които могат да ви дадат важен, откровен и полезен съвет!

Крайният срок за подаване на документите в бюрото по труда е 30.09.2011.

Успех на всички бъдещи курсисти!

Благодарим на Преслава Петрова за тази Творба.

Подобни творби


This entry was posted in За Ежедневието and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.