Каза Парк ще се сбъдне

Каза Парк е един проект за осъществяване на един от най-големите резервати в света – Каванго Замбези Презгранична Защитена Зона. И ето, че най-после стана ясно, че паркът наистина ще го има. Намира се на териториите на страните Ботсвана, Зимбабве, Замбия, Намибия и Ангола и обхваща територия два пъти и половина по-голяма от тази на България. В него, освен че живеят много застрашени видове животни, живеят и 1,2 милиона хора, които страдат от крайна бедност. Със създаването на парка положението им в тази сложна в геополитическо отношение зона, ще се подобри значително, защото създаването на парка означава и отваряне на границите. А това е и най-голямата пречка за развитието на областта досега.

Създаването и поставянето на каквито и да е било граници е винаги едно изкуствено дело на разделение, което никога в историята на човечеството не е довело до нещо добро. Падането на граници винаги е съпътствано не само с радост и обединение, но и с развитие. Както казва големият пътешественик и учен Тор Хейердал:

Никога никъде не съм виждал никакви граници. Те съществуват само в главите на хората.

Нека да запомним думите му и да си ги припомняме всеки път, когато се опитваме да създадем поредната изкуствена и никого с нищо не ползваща граница. Нека никога не разделяме нищо в света, защото светът е едно прекрасно единство.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.