Срещата на различията

В природата най-плодородните места са тези, в които различията и противоположностите се срещат едни с други. Ето само няколко примера:

  • Най-много слънце получават тропическите гори, но в ниските им части е и най-голямата, вечна сянка
  • Едно от местата с най-много живот е солено-сладката вода на така наречената тиня – места където морето е много плитко и приливът се отдръпва с километри.
  • Друго такова място са вечнозелените гори – много живот, но пък най-бедната почва.

Примери има много, но защо се случва това? Там, където се срещат противоположностите, природата се учи най-бързо, там възникват най-силните творчески процеси. Там възниква най-голямото разнообразие.

България е страна на кръстопът. Страна, чиито граждани носят във вените си кръв от над 100 народности. Учейки се от природата, няма да е трудно да забележим, че България е място, от което могат да тръгнат много новости. И това се е случвало и се случва. Остава да насочим този творчески български гений в положителна посока, да го използваме за добри цели, за да пожънем и такива плодове.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.