Давам, но не споделям и разменям

Обичам да давам, но не обичам да споделям и разменям. Защо ли? Защото, когато давам, го правя непринудено и не очаквам нищо в замяна. Давам, заради даването. Докато ако спо-делям, то тогава деля нещо, раз-делям нещо, от-делям нещо. Като пък раз-меням, то тогава про-меням нещо, из-меням нещо. Тоест въртя едно нещо, без да добавям стойност към него, без да го развивам, без да го съз-давам. Създаването е процес на даване, положителен процес. И обратно – даването е процес на създаване, творчески процес, процес на развитие. Kогато давам, винаги и получавам и с-получвам.

Подобни творби


This entry was posted in За Разума and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.