Двата стадия

Всеки жив организъм, и още повече всяко предприятие, минава многократно през два еднакво важни стадия – стадий на развитие и стадий на укрепване. Тези стадии винаги трябва съзнателно да се редуват, за да имат начинанията Ви успех. Без стадия на развитие организациите закърняват и губят възможността си за творческа и иноваторска дейност. Без стадия на укрепване, структурите в организацията не могат да се образуват и вътрешната атмосфера и работата между хората често не върви. Получава се вътрешна каша, в която никой не може да се оправи кой с какво и защо се занимава. Това се случва особено често, когато предприятията се развиват много бързо и „изпреварват“ работниците. И води неимоверно до разпадане отвътре.

Редуването на двата стадия трябва да е в основата на всяка една организация, да е заложено в културата й. Разбирането на двата стадия води и до истинското разбиране на това какво означава човек да е предприемач и да води дадено предприятие. Независимо от колко време съществува дадена организация, тя трябва да се развива, да се променя или да се укрепва, да се заздравява. Това прави от предприемача човек, който винаги седи в началото на един процес. Предприемачеството не е еднократно действие, а процес. И за този процес няма особено значение дали е наскоро започнал или е от много време. Единственото предимство на старите и успешни бизнеси е, че те са натрупали много опит в съзнателното управление на двата стадия. Но това по никакъв начин не ги изважда от отговорност да ги повтарят отново и отново.

Важно е да се е разбере, че двата стадия представляват всъщност естествения ход на развитието по спирала. Едно развитие, което на лист хартия често обичаме да рисуваме като вълнички, при които тенденция е нагоре, но които имат и спадове. Стадият на укрепване на развитието не трябва да се разбира като усилия за оцеляването и запазването на предприятието и на постигнатото от него, а като подготовка за следващото развитие. Ако се стремим да запазим дадена организация, то неизбежно я обричаме на застой, на спиране на развитието, а от там и на сигурна гибел.

Подобни творби


This entry was posted in За Разума and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.