Използваме български думи

Красотата на българския език и богатството на изразните му средства са огромни. Нека не се поддаваме на улеснението и на вълната от нови и стари чуждици, и да се възползваме от изяществото на собственото си слово. Постига се много лесно с осъзнато изваждане на неприятните заемки от писменото ни общуване и разговорна ни реч. Българският език е достатъчно жив и гъвкав, за да може да възпроизведе дори и наглед най-сложните и непреводими думи и словосъчетания.

Истинската стойност в използването на хубави български думи не е само в запазването и развитието му, но предимно в нашето собствено обогатяване и разбиране на смисъла на словата, които използваме. Всяка една дума носи в себе си Божията благословия, наименованието на дадено нещо, знанието за света. Едва ли има по-велико творение и по-важно действие от това човек да даде име на това, което ни заобикаля. В наименоването се крие дълбокият смисъл на живото слово и наредбата и разбирането на света ни.

Замисляйки се за имената на нещата, ние добиваме непосредствено мъдрост от тях и разбираме тяхното предназначение, тяхната истинска същност, учим се непосредствено, направо от самите неща. Назовавайки нещо с име, ние го благославяме за живот и творим непосредствено светът не само за нас, но и за идните поколения. А запазвайки вече дадените наименования ние укрепваме вече създаденото и го оживяваме отново и отново. Така развитието и промяната на езика отвътре, от собствените му корени, носят значително повече за обогатяването и разнообразяването му, а от там и за развитието на тези, които го слушат, четат и говорят. Красотата, разбирането и използването на Живото Слово са непосредствено съзидание и развитие.

Ако желаете да разберете повече, можете да се обърнете към Крум Сяров: krumsyarov ( @ ) gmail ( . ) com или към ОМ: openpositivemedia ( @ ) gmail ( . ) com

ОМ е Общество на Действието. Всеки е добре дошъл да се включи със собствените си действия или предложения за такива, защото заедно можем повече! Добре дошли са и всякакви примери за положителни действия. С удоволствие ще участваме и по проекти на действието с партньори и приятели. Не се колебайте да се свържете с нас!

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.