„Търсете и ще намерите“ – Законите на Вселената

Три велики закона на Всемира

Закон за вибрацията и привличането

Закон за причината и следствието

Закон за ритъма и периодичността

До към средата на миналия 20-ти век, по-голямата част от човечеството е вярвало, че целта на човека да овладее по механичен път природните сили е постижима и това е просто въпрос на време. Този т.нар. позитивизъм е бил движещата сила в научния и технологичен прогрес, на чиито плодове днес ние се наслаждаваме. Веднъж щом установим с точност всички закони и механизми, управляващи природата и материята, ще достигнем до заветната мечта – пълно господство над този свят. Още по-висшата  цел – да надникнем в света отвъд този, т.е. в Космоса, продължава да играе основна роля в разработването на все по-сложни технологии, чието основно предназначение е да овладеят, и по възможност да заставят да служат в наша полза, силите на обективния свят.

Днес, обаче, светът не е този отпреди 1 век и човечеството е пораснало. Този краен позитивизъм е вече поизгубил част от обещанието и блясъка си. След толкова много „неуспехи“ да „укротим“ веднъж завинаги силите на природата и силите на живота, успехите ни, макар и понякога величествени, като че ли бързо избледняват, когато се сблъскаме с „намеците“ на природата и „предупрежденията“ на живота за това кой всъщност „води парада“. Зачестилите бедствия, житейски трагедии и абсурди през последните години като че ли допринесоха за още по-голямо смирение и накараха много от нас да направим крачка назад към умереността и отрезвяването – едва ли след световната финансова криза или пък трагедията в Япония с Фукушима, вярваме по същия начин в човешката способност да овладее цялата действителност.

За първи път масово започваме да осъзнаваме наличието на други закони, далеч по-могъщи от тези, които успяваме непосредствено да доловим от заобикалящата ни материя. Макар и да не можем винаги с точност да посочим характера на тяхното въздействие, чувстваме присъствието на тяхната невидима сила, както в личен, така и в общочовешки план и си казваме „не е само това, има още нещо“.

Мъдреците и просветлените всъщност ще ни кажат, че това „още нещо“ съществува преди всичко останало и управлява както материята и природата, така и всичко отвъд тях. Това са великите духовни закони на Вселената, които човечеството някога е познавало, но с времето е забравило и отхвърлило. За тези закони са изписани ред свещени текстове и книги, сентенции, кодирани послания, чиито ключ за разшифроване дълго време сме били изгубили и тепърва започваме отново да търсим.

Някои твърдят, че вече се намираме пред кулминацията на един много важен етап от човешката еволюция. Досега през човешката история винаги е имало единични случаи на гениални, духовно пробудени хора, водачи, мъдреци, пророци, светци, които очевидно са имали познания как да живеят в хармония с всичко, т.е. знаели са как да спазват невидимия ред на „нещата“. Уникалното сега е, че за първи път се случва такова мащабно и колективно пробуждане на човечеството за присъствието на тези най-висши закони, които управляват всички „неща“. Индикатор за това пробуждане е, че все повече хора започват да разбират, че властващите „невидими“ закони не могат да бъдат подчинени и овладени, и че е за наше собствено добро, да трансформираме и насочим целите и стремежи си към нещо постижимо и разумно. А какво е постижимо и разумно, всъщност? Когато не искаме да си имаме проблеми с властите, гледаме да не нарушаваме закона. Значи, в качеството си на разумни същества, ние сме тези, които трябва да подчиним живота си на всемогъщите духовни закони, ако желаем да постигнем изначалната си цел – добър, „овладян“ и балансиран живот още тук, на Земята. С други думи, това което е постижимо и разумно е опознаването и спазването на законите, които винаги действат в и около нас, с или без нашето знание, най-малкото за да си нямаме проблеми, ако ги нарушим и още повече – за да можем да извлечем благата, които те биха ни донесли, ако съзнателно боравим с тях и ги спазваме.

Просветлените са ни казали, че няма нужда да отиваме твърде далеч, за да разберем Вселената, тя е вътре в нас, т.е. Вселената е написала отдавна навсякъде, вътре в нас и около нас, всички свои закони и те действат безотказно. Нашата истинска цел, казват духовните учители, е и като хора, и като общества, най-после да отворим очите си не само за законите, които управляват материята, а и за по-висшите закони, които управляват законите на материята. Казват ни, че е крайно време да започнем съзнателно да изучаваме и тях, да се опитваме да ги разберем и най-вече – да направим поне най-малкото усилие съзнателно да ги спазваме. Защо? „Защото само тогава ще можем да постигнем онзи напълно положителен резултат, който търсим не само от векове, а от хилядолетия“, казва в Словото си един от най-извисените духовни Учители на човечеството.

Благодарим на Преслава Петрова за тази Творба.

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.