Светът става все по-отворен

18.9.11 е една дата, която ще запомним с това, че на този ден светът стана малко по-отворен, отколкото беше. Немската пиратска партия, чиито стойности и стремежи се основават именно на отварянето на света, влезе с цели 9% и 15 места в парламента на провинция Берлин, а с това и на равнище национална политика в Германия. Това не е първият подобен пример – сходни партии има и в Скандинавия и те са представени силно дори и на национално ниво, особено в Швеция. Но за първи път това се случва в голяма държава като Германия.

Основно мото на отворената партия е свободата:

Свободата не може да се защити с ограничения!

Стремежите и ценностите се основават изцяло на отвореното лично-човешко и обществено развитие:

  • защита на гражданските права;
  • право за собствена информационна независимост – всеки сам да може да определя кой какви нейни/негови данни да вижда и да разпространява;
  • устойчиво развитие във всички области на живота;
  • откритост и прозрачност – те са застъпени и в самоорганизирането и начина на работа вътре в партията. Всички решения се вземат открито на общи срещи, на които може да присъства всеки, който желае. В различните населени места има независими една от друга работни групи, които изработват местни решения, но са и в основата на идейното развитието на цялата партия. Всички предложения и решения възникват и се вземат отдолу, от хората, а не биват диктувани от една централа или личност;
  • възможност за всеки да участва в обществото;
  • отворен достъп – от парите на данъкоплатците се финансират много новости, които се патентоват и водят до печалба и изгода за единици. Отворената партия на пиратите иска да промени това, за да можем всички наравно да се възползваме от напредъка. Когато всеки имат достъп до всякаква информация, знание и възможности, развитието ще бъде много по-бързо и устойчиво.
  • информационна свобода;
  • безплатно и свободно образование за всички;
  • право на участие на всеки в дигиталния живот;
  • свободно и демократично управлявана от хората по места комуникационна инфраструктура, енергийно производство и разпределение и т.н.

Всички тези стойности и стремежи са в основата на развитието на едно устойчиво, отворено, жизнеспособно, силно и обединено общество на бъдещето, което твори, създава, дава и помага на всеки един в името на общото благо.

Заслужава си да се отбележи, че интернет страницата на партията е под свободен лиценз, което помогна и за написването на тази статия на ОМ.

Подобни творби


This entry was posted in За Ежедневието and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.