ЮНЕСКО Младежки форум

От 17 до 20 октомври тази година, в Париж, ще се състои 7-мият ЮНЕСКО Младежки Форум на тема „Как младежта задвижва промените”. Предстои представяне на конкретни предложения и начини, по които младежите могат да допринесат за изграждането и утвърждаването на една нова култура на мир, добро държавно управление и развитие на икономическия потенциал.

Основната тема на форума ще обхване най-важните въпроси, които стоят пред днешното младо поколение: как младежите се проявяват като активни граждани, подкрепят демократичните промени и използват интернет, за да задвижат промяната в своите общества; изолираност сред младежите и доколко тя е фактор за насилие и за уязвимост, особено при младите жени; проблемите, свързани с безработицата и как активното участие в обществото може да спомогне за изграждане на умения, които превръщат младото поколение в търсена работна сила.

Всяка от 193-те държави членки на ЮНЕСКО ще изпрати свои делегати, които да я представляват, включително и България. Това ще се по двама избрани младежа (момиче и момче) от всяка държава.  Представители на нашата страна в Париж ще бъдат Стилиана Атанасова и Владимир Венчев. На форума ще присъстват още и граждански организации, важни партньори, изявени говорители, активисти, „блогъри”, които са официално поканени и т.н.

Тази година са положени големи усилия в дебатите, макар и косвено, да се включват възможно най-много младежки гласове от целия свят, затова в началото на юли месец ЮНЕСКО стартира предварителна кампания за онлайн дискусии, където младежите от цял свят могат да дадат своите предложения и да изкажат своите гледни точки по въпросите на форума. С това се цели повече творческо съдържание, което след обработка ще бъде оповестено през октомври.

За повече информация можете да посетите официалния сайт на Младежкия форум, да се запознаете с главната цел на младежките инициативи на ЮНЕСКО и да разгледате фейсбук страницата, където наред с коментари и предложения на младежи от цял свят, да видите и вдъхновяващи снимки на някои от таз-годишните делегати.

Подобни творби


This entry was posted in За Ежедневието and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.