Мрежа от Отворени Предприятия

Джон Роб, блогър и предприемач, от години се опитва да създава устойчиви общества като начин на предпазване и развитие на обществото и забелязва, че повечето подходи към създаването на тези общества се основават на недостиг и защита, опитвайки се да решават проблеми вместо да предприемат нещо агресивно.

Решението, до което той стига, е да се напада. Да се използва текущата система и да се генерират обилни количества от богатство. И да се правят добри неща с тях. За да се постигне това, Джон Роб стига до идеята за Отворени Предприятия:

„Противоположното на Фейсбук. Принципно Фейсбук работи ето така: парче софтуер (вероятно написано за една седмица и после не се е променило много), пари за хостинг (не струва много, скалирането отнема малко време). Всичката друга работа, която се прави, се прави от хората, които участват. Те публикуват ден след ден, развивайки софтуера, но не получават никаква печалба от предприятието. Целият Фейсбук би могъл да се поддържа от няколко стотици хора. Всичко друго е опит да се продаде на тези хора. Та имаме 50 милиарда пазарна стойност на Фейсбук. От най-активните 1 милион от 800 милиона потребителя, които наистина дърпат Фейсбук напред, нито един от тях не получава печалба от софтуера. Това изглежда грешно. Аз го считам за психологично робство. Психологически ние сме много богати, даваме мисловните си сили и действия на най-различни проекти безплатно. В случая с Фейсбук мисля, че го правим на грешното място. Това, което ние трябва да направим, е да намерим начини да наградим това психологическо богатство, а не да го поробваме, за да правим други хора богати.

Затова идеята на Отворените предприятия е да се плаща на участниците и те да станат равностойни участници в предприятието. Проблемът с това е да се измисли бизнес модел, който работи. Задаваме си въпроса: Как да дадем работа на милиони хора? На половин работен ден, да могат просто да влезнат в Интернет и направят нещо. Вероятно, единственият начин това да стане, е продуктът, който създават, да носи един вид дълготрайна стойност и те да вземат част от тази дълготрайна стойност.“

Джон Роб и колегите му се захващат с първото им Отворено Предприятие: уеб сайт, в който потребителите ще могат да качват снимки от целия свят, които ще се показват чрез сайта на улично ниво на 360 градуса. Google Street View може да го прави това, но има доста ограничения и не покрива целия свят. А когато това се прави от всеки един участник и му се плаща затова, ще може много по-бързо и по-цялостно да се създаде уеб сайта. Снимката съдържа географските координати, може да се добави улица и номер, и по този начин може да се създаде и навигационна система, като част от предприятието. Финансирането може да стане чрез местни реклами и на всякакви други възможни места, които може да донесе една снимка.

Как да се направи едно такова Отворено предприятие? Участниците в предприятието са или основатели, или не са. Основателите разработват софтуера и бизнес плановете и техния статус зависи от техния принос. Ако човек допринася много, е основател. Ако не допринася много, не е. 10% от доходите отиват на основателите. Годишната заплата на всеки основател е една и съща и има горна граница от 120 000, за да не се позволи правенето на милиони. Който иска повече от горната граница започва ново Отворено предприятие. Останалите доходи отиват за техническа инфраструктура, която не е скъпа, и за участниците.

И това е само едно предприятие! Целта е да се образува мрежа от Отворени предприятия. Част от доходите на едно предприятие могат да финансират започването на друго. Тези предприятия, които успяват, продължават да се развиват от участниците, а тези, които не успяват, се оставят. Участниците могат да участват в няколко предприятия.

Крайната цел е създаването на устойчиви общества, които да се справят с текущите и бъдещи икономически проблеми чрез производството на местна храна, енергия и продукти.

Такава мрежа от Отворени Предприятия, която е за участниците в нея, би помогнала за развитието на предприемчивия дух в България.

Може да видите речта на Джон Роб за Отворени Предприятия и да разгледате по-подробна информация за тях на сайта на BetterMeans.

Подобни творби


About Николай Георгиев

Интересувам се от цялостно подобрение на човешкия живот. За да постигнем това е важно да отваряме и споделяме важна и полезна информация и да се развиваме непрекъснато. Може да се свържете с мен чрез nikolay (точка) h (точка) georgiev (в) gmail (точка) com или да прочетете повече тук.
This entry was posted in За Обществото and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.