Дарителски портал на ГЛС банката

Устойчивата немска банка ГЛС отново ни изненадва с радостни новини. В рамките на изискваните от Базел III промени, банката ще въведе за членовете си изплащане на дивиденти между 2 и 5% годишно, което със сигурност ще доведе до увеличаване на членовете на банката, която работи под формата на кооперация и се притежава от членовете си. Всеки един съсобственик с повече от 5 дяла (един дял струва 100 евро) получава освен това от 2012 година и безплатна сметка към банката, като дебитната му карта изпълнява и ролята на членска такава.

Членове на банковата кооперация ГЛС могат да станат и фондации и неправителствени организации, преследващи обществено полезни стремежи и разпознати от съответните държавни органи за такива. Като признателност за членството им, банката ГЛС пък им дава възможност лесно да събират средства чрез дарителския портал, който изработи специално за тях. Евентуална регистрация на ОМ като обществено полезна кооперация, може да ни позволи да събираме средства чрез този портал.

 

Подобни творби


This entry was posted in За Ежедневието and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.