Шрикришна Упадхиай

Статия: Шрикришна Упадхиай/ SAPPROS (Непал) на Награда за цялостен житейски принос

Превод от английски език: Рослава Стоянова

„За това, че в продължение на много години ни показва силата на общността да се справи с причините за бедността, дори и когато е заплашена от политическо насилие и нестабилност“

Шрикришна Упадхиай (Shrikrishna Upadhyay) е от Непал, занимава се с развитие и е помогнал на повече от един милион души в селските райони на Непал да подобрят сами условията, в които живеят. Чрез своята работа в различни организации, той е показал, че бедността може да бъде преодоляна, ако бедните бъдат ангажирани и организирани. Като защитник на местното самоуправление, Упадхиай е помогнал за укрепването на непалските общности въпреки острия политически конфликт в страната.

Шрикришна Упадхиай е роден през юни 1945г. Получава образованието си в САЩ и има магистърска степен по икономика. Като председател на управителния съвет и генерален директор на Непалската банка за развитие на земеделието (Agricultural Development Bank of Nepal) между 1982 и 1990 и като член на Националната комисия по планиране в Непал (National Planning Commission of Nepal) между 1990 и 1993, Упадхиай стига до заключението, че развитието отгоре-надолу не работи.

Още през 1975г. той помага за създаването на Програма за развитие на дребното фермерство (Small Farmer Development Programme – SFDP), която има значителни постижения в сферата на микро-кредитирането, ниско-бюджетните схеми за осигуряване на питейна вода, залесяването, обучението и грамотността, чрез социална активност. През 1991г. Упадхиай създава SAPPROS (Дейности за подпомагане на бедните производители в Непал).

SAPPROS работи в едни от най-бедните райони на една и без това много бедна страна: според официалната статистика 31% от населението живее в изключителна бедност. Стратегията на SAPPROS е да създаде институции, които са близо до хората, могат да се самоиздържат, да бъдат възпроизвеждани и да помагат на бедните да се самоуправяват и да вземат съвместно решения, засягащи общността.

Постиженията на SAPPROS

В момента SAPPROS работи в 12 района на Непал, като всички освен един се намират в северозападната част на страната. До 2010г. SAPPROS е създал 2434 групи за спестяване и кредитиране и 273 Кооперации с 1.3 милиона членове, 40% от които са жени. През годините с помощта на SAPPROS жителите на селата са изградили следната инфраструктура:

  • Водни системи (474 за питейна вода, 383 за напояване, 327 водо-хранилища, 477 кладенци, 536 дъждовални машини, 19 помпи, и 672 други напоителни системи)
  •  323 междуселски пътища, 519 пътища за товарни животни, 384 пътеки, 17 висящи моста и 60 дървени моста
  • 109 болници, 582 училища и 50 обществени сгради са били построени или възстановени.

В допълнение на това между 1991 и 2010, SAPPROS е помогнал на общностите да:

  • управляват устойчивото използване на 67 гори, покриващи 2620 хектара
  • инсталират 3600 тоалетни, 105 хладилни склада, 102 фотоволатични и 50 газови системи.

При всички тези дейности SAPPROS осигурява финансиране, но местната общност също помага, чрез финансови средства или работна ръка, или и двете. Поради тази причина проектите, осъществявани от SAPPROS обикновено струват много по-малко от обичайните проекти за развитие. От създаването си до сега SAPPROS е работил с 235 000 домакинства.

Как работи SAPPROS

Когато започва работа в ново село, SAPPROS първо обсъжда с участниците начина им на живот и им помага да намерят положителните и отрицателните страни в него. След това помага на жителите да открият и анализират основните причини за бедността, като провежда „проучване в селото“. SAPPROS моли жителите да посочат своите ресурси, като вода, земя, гора и т.н., както и своето икономическо и социално положение. Като питат кой е богат и кой е беден в селото, събирането на информация се превръща в процес на осъзнаване. Въз основа на това проучване жителите избират сред себе си един или повече „социални мобилизатори“ (или т.нар. „местни катализатори“), които организират изпълнението на идеите. SAPPROS предлага на жителите различни технически решения, осигурява обучение на „социалните мобилизатори“ и помага за набирането на средства.

SAPPROS създава наръчници, покриващи теми като напояване, питейна вода, селски пътища и управление на гори. Наръчниците се използват за обучение и от много други неправителствени организации и международни агенции, като програмата за развитие към ООН, например. SAPPROS публикува и наръчник за социална ангажираност, който обяснява как хората могат да бъдат ангажирани и да допринесат за собственото си развитие.

Най-забележителното е, че SAPPROS успява да извършва тази своя дейност въпреки политическата нестабилност в Непал. По време на конфликта с маоистите, те често остават единствената неправителствена организация, действаща в размирните райони и балансират на ръба между враждуващите страни, но за щастие успяват да опазят живота на служителите си.

Признание

Упадхиай получава признание за своя опит под формата на покани за консултации по програми за кредитиране на земеделци в Бангладеш (от страна на Азиатската банка за развитие), за управление на напояването на земеделски земи в Тайланд, както и консултации на институции в отдалечени райони на Непал, местно самоуправление в Монголия (Програма за развитие към ООН), обществено развитие и съвместно производство на храни и фуражи в Афганистан. Упадхиай е бил член на Комисията по бедността към Независимата Южноазиатска регионална кооперация (South Asian Regional Cooperation – SARC), организирана от държавните ръководители в региона през 1991г. Участвал е в няколко комитета в Непал, включително Координационния комитет по децентрализация, създаден от премиера на страната.

Фонд за облекчаване на бедността

В момента Упадхиай надгражда успеха, постигнат от ангажираността на общностите в Непал, чрез създадената от него нова институция – Фонд за облекчаване на бедността. Упадхиай е член на управителния съвет на фонда, както и негов председател. Фондът се подпомага от Международния фонд за развитие на земеделието (International Fund for Agricultural Development – IFAD) и от Световната банка, а идеята му е парите да стигат директно до общностите, като неправителствените организации помагат само чрез съвети и повишаване на активността. По този начин се избягва държавната бюрокрация. Той се надява скоро фондът да заработи във всички 75 региона на Непал, достигайки до близо 3 милиона души чрез хиляди общностни организации.

Цитат

„С бедните трябва да се отнасяме като към активна, а не пасивна страна в процеса на развитие, за да постигнем директно използване на ресурсите от организациите на бедните, изградени чрез ясни процеси на социална ангажираност.“

Шрикришна Упадхиай

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.