Общуваме с хора от друго поколение

Общуваме с хора от друго поколение е действие от инициативата Ние сме това, което вършим.

Младите могат да се научат на много мъдрост от по-старите и по-опитни, а възрастните могат да се научат на нови неща, технолигии и най-вече на изкуството да останат млади, ако общуват с деца и младежи. Дейното и често общуване между поколенията е предпоставка не само за личностно развитие и много радостни преживявания, но ни дава и необходимата приемственост в обществото, която води до взаимно щастие, уважение и Любов.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.