Нимо Басей (Приятели на Земята – Нигерия)

Статия: Nnimmo Bassey (Nigeria) от Награда за цялостен житейски принос

Превод от английски език: Рослава Стоянова

„…за това, че в пълна степен разкрива разрушителното влияние на производството на петрол върху околната среда и хората, както и за вдъхновяващата му работа по укрепване на движенията за опазване на околната среда в Нигерия и по целия свят.“

Работата на Нимо Басей (Nnimmo Bassey) като изпълнителен директор на Действия за защита на екологичните права (Environmental Rights Action) в Нигерия и председател на Приятели на земята го превръща в един от най-изявените защитници на човешките права и опазването на околната среда в Африка. Басей неуморно се противопоставя на порочните практики на огромните международни корпорации в своята страна и на екологичната катастрофа, която те оставят след себе си, разрушавайки живота и пренебрегвайки правата на местното население.

Нимо Басей е роден на 11 юни 1958г. Завършва архитектура и в продължение на десет години работи в публичния сектор. Става активен защитник на човешките права през 1980г. като член на борда на директорите на Организацията за граждански свободи в Нигерия (Civil Liberties Organisation). През 1993г. става съосновател на Действия за защита на екологичните права (ERA), нигерийска неправителствена организация, която се занимава със защита на човешките права и опазване на околната среда в страната.

Действия за защита на екологичните права / Приятели на Земята – Нигерия

Действия за защита на екологичните права е позната и като Приятели на Земята – Нигерия и е национален клон на международната организация Приятели на Земята (Friends of the Earth International – FOEI), най-голямата организация за защита на околната среда, разчитаща на мрежа от местни сътрудници. През 2008г. Басей е избран за председател на Приятели на Земята. Под негово ръководство и с помощта на местните си клонове към септември 2010г. организацията работи по програми в шест области: климат и енергия; независимост по отношение на прехраната; икономическа справедливост; гори и биоразнообразие; съпротива срещу разработването на мини, добив на газ и петрол; и вода.

Основната насока на кампаниите, организирани от Басей и ERA е срещу добива на петрол и огромните щети, които той причинява на обществото в Нигерия и други страни в региона (Ангола, Камерун, Чад, Конго, Екваториална Гвинея, Габон и Судан). Басей подпомага и едно по-широко движение срещу добива на петрол в други страни от субтропиците в Африка, където наскоро са били открити нови залежи.

Петролни разливи и възпламеняване на газ в делтата на Нигер

Установено е, че всяка една година през последния половин век в делтата на Нигер стават петролни разливи, еквивалентни на този от известният случай с Ексон Валдез (Exxon Valdez). Басей твърди, че всяка година има минимум 300 (големи и малки) петролни разливи. Нигерийското правителство установява, че между 2006 и 2010г. са станали над 3200 разлива. Много от тях дори не са били почистени, а една съвсем малка част са довели до финансови обезщетения на местното население. Продължителността на живота в делтата на Нигер е 41 години, докато средно за страната е 48.

Шел твърди, че 98% от петролните резливи се дължат на кражба, вандализъм или саботаж от страна на бунтовници и че „се ангажира да почисти всеки един разлив възможно най-бързо, независимо от причината за него“. ERA и местните общности обвиняват за разливите ръждясалите тръбопроводи и остарялата инфраструктура, намираща се в изключително лошо състояние. Те твърдят, че компаниите често реагират много бавно, когато възникне проблем. Басей е убеден, че цената на производството на петрол е много по-висока от ползите, които той носи и затова моли „оставете петрола в Земята“ („leave the oil in the soil“).

ERA води съдебни процеси срещу петролните компании от името на много общности в Нигерия и търси от тях отговорност за щетите, които са причинили на хората и околната среда.

От 1996г. Басей и ERA провеждат „Мониторинг на петрола“ в Африка (Oilwatch Africa), а от 2006г. той ръководи и южната мрежа на Международната организация на мониторинг на петрола (Oilwatch International), чрез която се опитва да ангажира общностите в Нигерия, Чад, Камерун, Конго (Бразавил), Гана и Уганда, както и Южна Америка и югоизточна Азия да се противопоставят на разрушителните дейности по извличане на петрол и природен газ.

Освен работата си във връзка с петролните разливи, ERA организира и кампании срещу възпламеняването на газ, като през 2005г. печели знаково дело във Върховния съд в Нигерия, който обявява възпламеняването на газ за противоречащо на конституцията, вредно за хората и околната среда, и забранява употребата му.

ГМО, био-горива и независимост по отношение на прехраната

Друга важна сфера на дейност на ERA е ГМО (генно-модифицирани организми), био-горива и независимост по отношение на прехраната. Организацията Приятели на Земята в Африка организира регионална кампания в тази област през 2004г. и Басей работи активно по върпосите на ГМО между 2004 и 2008г. През 2009г. в Нигерия започва тестването в полеви условия на генно-модифицирана маниока и Басей се страхува, че земеделието в Африка може да бъде сериозно засегнато от ГМО.

Други дейности

В Нигерия ERA обучава хора в извършването на мониторинг на околната среда и осигурява правна помощ за общности, засегнати от екологична катастрофа. Басей участва активно в мониторинга, осъществяван от общностите, а също така и подпомага обучението на нигерийски журналисти. Под ръководството на Басей ERA е домакин на секретариата на Регионалната инициатива за контрол на тютюневите продукти в Африка (Africa Tobacco Control Regional Initiative) и координира Нигерийската асоциация за контрол на тютюневите изделия (Nigerian Tobacco Control Alliance). През 1998г. ERA печели наградата Софи (Sophie) за работата си в защита на опазването на околната среда, а през 2009г. получава наградата Блумберг (Blumberg) за активността си относно контрола върху тютюневите изделия. През 2009г. списанието Тайм обявява Басей за „Герой на околната среда“. Освен, че е автор на множество научни публикации и документи, призоваващи хората към активна позиция, Басей пише и поезия. Една от неговите книги, издадена през 2009г. носи заглавието „Затънал до коленете в нефт“ (Knee Deep in Crude).

Цитат

„Виждаме огромните усилия, които се полагат за спиране на нефтения разлив в САЩ. Но в Нигерия компаниите изобщо не обръщат внимание на петролните разливи, прикриват ги и унищожават околната среда и източниците на прехрана за хората. Разливът в Залива може да се разглежда като една метафора на това, което се случва ежедневно в нефтените полета в Нигерия и други части на Африка.“

Нимо Басей, цитиран от Обзървър (The Observer), 30.05.2010

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.