Проект за опазване на лешоядите

Както вече писах в „Магията на Астуриас”, един от най-интересните проекти, с които се запознах по време на еко-лагер в Испания, беше проектът за опазване на брадатите лешояди в областта Кантабрия. Това, което ме впечатли най-силно, бе цялостният подход, включващ много и разнообразни дейности.

Проектът започва с анализ на причините за силния спад на популацията на лешоядите. Установени са няколко главни причини, като използване на отровни примамки, предназначени за други хищници; лов с цел използването им като трофеи; събиране на яйца за музеи и частни колекции; силен спад на броя на отглежданите животни (овце и кози). В резултат на всички тези човешки дейности днес популацията на този вид лешояди в Европа е спаднала, като единствено в Пиринеите, тя е достатъчно голяма (около 400), за да гарантира, че няма да изчезнат в близко бъдеще. Проблемът е, че птиците в Пиринеите са изолирани, нямат достъп до другите популации в Алпите, Крит и Корсика, поради което генетичното им разнообразие е малко, а и съществува риск при евентуална поява на болест да загине цялата популация.

Затова един от приоритетите на проекта е възстановяване на съществувалия в миналото естествен коридор, който е осигурявал връзка между лешоядите, живеещи в Кантабрия, Иберия и Пиринеите. За целта са предприети разнообразни мерки, които обединяват социални, икономически и политически аспекти, така че дейностите по проекта да не са единични и изолирани, а да допринесат за изграждане на идеалните условия за естествено възстановяване на популацията. Някои от мерките включват:

  • Насърчаване на отглеждането на животни, пасящи свободно в открити пасища, а не в затворени ферми. Има по-голяма вероятност лешоядите да се заселят в района, ако прелитайки над него видят, че той предлага достатъчно възможности за намиране на храна.
  • Информиране на местното население за проектите и как те ще повлияят върху живота им; както и за това, че лешоядите не са опасни, не нападат стадата, а всъщност са полезни за околната среда. На фермерите се предлагат безплатни консултации, както и финансова помощ. Хората се обучават да разпознават лешоядите и да съобщават, ако ги забележат в даден район.
  • Развитие на еко-туризъм (специална насоченост към любителите на птици); създаване на защитени марки за местни продукти.
  • Възстановяване на изоставени гнезда и поставяне на макети на птици. Идеята е, че ако прелитайки над дадена територия лешоядът види, че има гнезда и други птици от неговия вид, има по-голяма вероятност да остане да живее там.
  • Пускане на свобода на лешояди, пренесени от други райони. Маркиране и постоянно наблюдение на пуснатите на свобода птици; осигуряване на храна. Наблюдение на територията, която е била подготвена за възстановяване на популацията.

Ползите, които се очакват от този проект са намаляване на риска от изчезване на популацията на брадат лешояд в Пиринеите; опазване на този застрашен вид, който се среща рядко в Европа и който служи за показател за състоянието на популациите на други животински видове (примерно голям брой лешояди говори за голям брой диви кози, които да им служат за прехрана); обединяване на научни познания и традиционна култура с цел възстановяване на изчезващ вид; по-голяма популярност на защитените места, в които се срещат лешоядите, което от своя страна води до повече туристи. Т.е. ползи има не само за околната среда, но и за местните хора.

В България подобни проекти се осъществяват от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Още през 1996г. Природозащитен център Източни Родопи започва дейности по опазване на египетския лешояд, а през 2003г. е създаден и Балкански план за опазване на лешоядите, чиято цел е да обедини усилията на всички държави на Балканите. Страните споделят и обменят опит в осъществяването на дейности, като маркиране и мониторинг на птиците, възстановяване и опазване на гнездата им, осигуряване на храна, образователни дейности и информираност на местното население. Всъщност, именно по този Балкански план за опазване на лешоядите се осъществява сътрудничество и между България и Испания, като през 2009г. за първи път 18 лешояда от Майорка са били транспортирани и пуснати на свобода в България в природен парк Врачански Балкан и Сините камъни. През 2010г. още 31 лешояда, отново от Майорка, след период на адаптация са били освободени в Национален парк Централен Балкан, природните паркове Врачански Балкан и Сините Камъни.

Съвсем скоро – на 14.10.2011 – предстои церемония по кръщаване и пускане в природата на два щастливо осиновени белоглави лешояди. Това ще се случи в ПП „Сините камъни“ край Сливен, от адаптационната волиера за лешояди, в рамките на Фестивала на лешоядите. Повече за събитието тук.

Повече информация можете да получите от:

Българско дружество за защита на птиците

Балкански план за опазване на лешоядите

Опазване и изследване на египетския лешояд в България

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.