Среща на ООН по въпросите на младежта

На 4.10 в Ню Йорк се проведе среща на Трети комитет на общото събрание на ООН, чиято задача е изготвянето на световна резолюция на ООН по въпросите на младежта. На тази среща България беше представена от своите младежки делегати към ООН – Стефани Симеонова и Катерина Ловчинова.

В своите изказвания, двете обръщат внимание на проблемите, пред които се изправят младите хора в България, като на първо място са посочени образованието и трудностите при намиране на работа след завършването му. Стефани подчертава колко е важно образованието за изграждането на човешки ценности сред младите хора и превръщането им в активни граждани, които да помогнат за едно по-добро общество, основано на толерантност и равнопоставеност.

Освен, че посочват проблемите, Катерина предлага и идеи за тяхното разрешаване. Според нея образованието трябва да дава повече практически умения и способности, които ще са необходими при бъдещата работа на младите, а освен това е необходимо и да се подобрят връзките между работодателите и съществуващите и в момента Кариерни центрове към университетите.

Друг важен въпрос, на който Стефани и Катерина обръщат внимание е възможността младите хора да участват във вземането на решения. Те често са пълни с идеи и понякога имат добри хрумвания за решението на важни проблеми, но трябва да се намери някой, който да е готов да ги изслуша и да вземе мнението им предвид.

Катерина Ловчинова е най-вляво, Стефани Симеонова най-вдясно. Снимките са на Младежки делегати на България към ООН.

Освен на тази среща в Ню Йорк, българските делегати участват и в много различни проекти, като организиране на изложба, провеждане на дискусии и срещи с други младежки организации. Една от инициативите им е „Европейски младежки делегати в действие – Българо-немско сътрудничество и обмен на добри практики“. По този проект вече има проведени две срещи – в София и Берлин и неговата цел е да помогне на държави, в които все още няма младежки делегати, да изберат такива. По този въпрос през ноември предстои провеждането на Европейски семинар за обучение.

Пълният текст на речта на Стефани и Катерина можете на прочетете тук – Младежки делегати на България към ООН

Подобни творби


This entry was posted in За Ежедневието and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.