Лекари за човешки права – Израел

Статия: Physicians for Human Rights – Israel на Награда за цялостен житейски принос

Превод от английски език: Рослава Стоянова

„… за несломимия им дух в защита на правото на всеки човек в Израел и Палестина да получава здравни грижи“

Лекари за човешки права – Израел (Рhysicians for Human Rights-Israel – PHRI) е организация на израелски и палестински лекари, която стои начело на борбата за защита на човешките права – особено в областта на здравеопазването – в Израел и окупираните Палестински територии. PHRI се обръща към властите в Israel с искане всички жители на Израел и Палестина да имат равен достъп и право на здравеопазване, независимо от своята националност, етническа група или религиозни вярвания. PHRI осигурява здравни услуги за всички жители на Израел и окупираната Палестинска територия, които в противен случай не биха получили подходящи грижи.

Мисия на PHRI

Лекари за човешки права – Израел ( PHRI) е основана през 1988г. в началото на т.нар. Интифада (вълни от насилие в Палестина в края на 80-те години; бел.пр.) от д-р Ручама Мартън (Ruchama Marton) и израелски и палестински лекари, мотивирани от убеждението, че „всеки човек има право на здраве, в най-широкия смисъл на тази дума, определен от принципите на човешките права, социалната справедливост и лекарската етика.“

Дейностите на PHRI включват както директно осигуряване на здравни услуги за хора в затруднено положение и информираност с цел превенция (чрез своите клиники), така и организиране на кампании срещу бюрократичните ограничения, които пречат на тези хора да получат достъп до държавното здравеопазване и срещу политиката и насилието, които стоят в основата на тази неравнопоставеност.

Отдели

Дейността на PHRI е разделена в няколко направления:

  • Клиники: подвижни клиники, осигуряващи здравни услуги за откъснати общности в окупираните Палестински територии; специализирани клиники за жени, които имат за цел да информират жените в Палестина за различни здравни въпроси; Отворена Клиника в Джафа, в която всяка вечер се преглеждат над 100 пациента;
  • Отдел, отговарящ за затворниците и задържаните – работи за защита на правото на затворниците и задържаните да получават здравни услуги, както и срещу строгия режим на затвор, мъченията и нечовешкото отношение спрямо задържаните;
  • Отдел, отговарящ за имигранти и хора без документи за самоличност – работи в защита на правото на всеки човек, живеещ в Израел, да получава социални грижи (здравеопазване, образование, социални помощи), независимо от своя правен статус;
  • Отдел, отговарящ за хората, които нямат правен статус (към него спада и Отворената клиника) – обслужва над 250 000 жители на Израел, които нямат законен статус, включително чуждестранни работници и техните семейства, бежанци от цял свят, Палестински жени и деца в Израел, които са изгубили своите права след приетия през 2003г. Закон за получаване на гражданство, сътрудници или предполагаеми сътрудници от Западния бряг и ивицата Газа, жертви на трафик на хора и много други, живеещи в Израел без никакъв законов статус;
  • Отдел, отговарящ за жителите на Израел – бори се за по-добра система за обществено здравеопазване в Израел, която да включва повече здравни услуги и при която да има равнопоставеност между хората, живеещи в централната част на страната и тези в по-отдалечените райони, между жителите с арабска и еврейска националност, и между богати и бедни общности;
  • Право на здравеопазване в непризнатите селища Неджев (Unrecognised Negev Villages) – проект, защитаващ правото на здравеопазване на 180 000 бедуини, живеещи в Израел. Повечето от тях нямат достъп до елементарни здравни грижи, в селищата им няма клиники, липсват и гинекологични, педиатрични, както и други специализирани грижи. Освен това бедуините нямат елементарни условия на живот, като достъп до чиста питейна вода, електричество, както и безопасна среда на живот, които са изключително важни за предотвратяването на болести;
  • Отдел, отговарящ за окупираните Палестински територии, който освен всичко друго води борба и срещу изключителните трудности, с които се сблъскват живеещите там, когато трябва да преминат през контролно-пропусквателните пунктове поради медицински причини.

PHRI започва и кампании срещу провеждането на незаконни експерименти с антракс върху израелски войници.

От януари до юли 2009г. PHRI са получили 2259 молби от хора от различни общности, чието право на здравеопазване е било нарушено и които са се нуждаели от представителство пред различни институции. Освен тези молби за съдействие, за същия период 16 599 души са посетили клиниките на PHRI, за да получат директна медицинска помощ. Медицински служители, работещи на доброволни начала за PHRI са дарили 9179 часа от своето време, а административният състав и преводачите – 3886 работни часа. В края на 2009г. организацията има 1000 члена.

Ивицата Газа: Продължение на работата при най-трудни условия

След атаката на Израел срещу ивицата Газа през 2008г. работата на PHRI става още по-трудна. През тази година за първи път поради затваряне на пропусквателните пунктове към ивицата Газа, което изключително затруднява преминаването на палестински пациенти с влошено здраве, PHRI започва да работи в Газа и Западния бряг, благодарение на своята подвижна клиника, като осъществява осем пътувания с медицинска цел и четири доставки на медицинско оборудване и консумативи. Стотици пациенти са били прегледани и са получили здравни съвети, направени са 37 операции и са проведени две обучения за справяне с емоционалните травми. През 2009г. PHRI получава разрешение само за три подобни пътувания.

Между януари и юни 2010г. 5620 палестинци получават медицинска помощ благодарение на подвижните болници на PHRI. Членовете на PHRI са помогнали на 787 палестинци от Западния бряг и ивицата Газа да получат разрешение за напускане на тези територии с цел получаване на медицинска помощ, както и разрешение след това да се върнат обратно. Те са помогнали и на 454 палестинци да се справят с изискванията на израелската система за здравеопазване и да получат лечение в израелски болници.

Основател, награди и сътрудници

Основател и настоящ президент на PHRI е д-р Ручама Мартън. В края на 90-те Мартън е особено активна в борбата си срещу насилието над палестински затворници, като най-големият й успех е обявяването на мъченията за незаконни от страна Върховния съд през 1999г. През последната година тя и PHRI получават най-високата награда за защита на човешките права в Израел – наградата Емил Грунцвайг за човешки права (Emil Grunzweig Award for Human Rights). Мартън и палестинката Салах Хай Йехя, която е директор на полевите дейности на PHRI получават наградата Джонатан Ман (Jonathan Mann Award) през 2002г.

PHRI е член на Международната федерация на здравните организации и организациите, борещи се за защита на човешките права (International Federation of Health and Human Rights Organisations). Тя е основана от няколко национални и международни фондации и компании.

Цитат

„Основната цел на PHRI е да се бори срещу несправедливостите, които произлизат от човешкото поведение, а не само срещу болестите, причинявани от вируси и микроби“

Д-р Ручама Мартън

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.