Изкуство в полза на Земята

„Изкуство в полза на Земята” е младежки проект, организиран от Ученическото Благотворително Дружество към НГДЕК, чиято основна цел е да покаже колко важно е опазването на околната среда и как визуалните изкуства могат да помогнат в тази насока – по какъв начин общуването с природата може да ни помогне да се изразяваме по-добре и да бъдем пълноценни личности, както и как изкуството може да допринесе за обществената осведоменост и ангажираност по отношение на екологичните проблеми.

Младежкият проект се проведе между 3-9 Октомври във Варна. Участници в проекта бяха младежи от България, Македония, Албания, Италия и Словения, които имат опит във визуалните изкуства или екологията, както и в доброволческите дейности в тази насока. Важна част от групата бяха участниците в неравностойно положение, сред които момче в инвалидна количка, момче от дом, участници с проблеми от социално и природогеографско естество и затруднения в ученето. Тяхното участие допринесе за разбиването на много стереотипи и изграждането на много повече от „толерантност“, а именно – трайни и истински приятелства.

По време на обмена младежите се запознаха отблизо с местни и глобални екологични проблеми, споделиха ценен опит и положителни практики от родината си, като по този начин допринесоха за осъществяването на активен и многостранен междукултурен диалог и обмен на информация.

Многобройните дискусии в областта на екологията и изкуството спомогнаха за изграждането на чувство на отговорност към екологичните проблеми у младите, повишавайки естетическата им чувствителност по отношение на красотата и многообразието на природата и на нашата планета Земя като цяло. Младите хора бяха мотивирани и насърчени да преоткриват природните богатства, използвайки различни методи и техники на визуалните изкуства, практически това бе осъществено както чрез задълбоченото представяне на България, така и чрез посещението на град Балчик.

Различните хрумвания и идеи на групата бяха вдъхновени чрез включването на разнообразни интерактивни методи за неформално обучение: дискусии, ролеви игри, театрални и най-вече артистични похвати, водени от отделните групи с цел предаване на опита. По този начин бе създадена благоприятната среда за творчески подход и нагласа към предприемането на конкретни мерки и действия за опазването на околната среда и активното популяризиране на изкуството.

Освен това в продължение на 7-те дни на обмена участниците развиваха своите умения в областта на визуалните изкуства и прилагането им в екологичен контекст, въвличайки активно в процеса местната общност – рисуването на открито, многобройните изложби, почистването на плажа и екологичните флаш мобове са само част от това, което младежите успяха да постигнат в тази насока.

Заедно с всекидневните занимания, участниците имаха възможността да разгледат и опознаят местната култура и българското Черноморие – първите дни те прекараха в красивия и исторически богат град Варна, където имаха възможността да обиколят и разгледат местните атракции и забележителности. По-късно бе посетен и град Балчик, който поднесе на участниците незабравими изживявания и ги обогати неимоверно.

Повече за Ученическото Благотворително Дружество към НГДЕК може да научите на страницата им или във фейсбук.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.