Проектът „Северна Карелия“

Проектът „Северна Карелия” е едно от най-мащабните проучвания, които показват, че най-ефективните действия срещу някои заболявания (сърдечно-съдови проблеми, инфаркт и др.) не са вълшебни хапчета или наблюдение на хора, изложени на висок риск, а промяна на начина на живот на цялото общество.

В края на 60-те години на миналия век проучване, проведено в различни градове в Европа показва, че хората, живеещи в района на Северна Карелия, Финландия, страдат най-много от сърдечен удар, инфаркт, рак и други не вирусни заболявания. Сред хората на възраст между 40 и 60 години смъртността е била два пъти по-висока, отколкото в Хелзинки и десет пъти по-висока от тази в Букурещ. Тази плашеща статистика кара властите в страната да подпишат през 1971г. петиция за оказване на национална помощ на региона.

В сътрудничество със Световната здравна организация (СЗО) започва изготвянето на цялостна програма за превенция, която взема предвид конкретните условия в региона. Северна Карелия е била с население от 180 000 души, разпръснати в малки градове и села, с висока безработица, ниски доходи и дребно фермерство като единствен поминък. Предварителната подготовка на програмата включва изучаване на инфраструктурата в региона, каналите за комуникация, начина на живот на хората, техните вярвания и разбирания – всички фактори, които биха могли да повлияят върху успеха на това начинание. Планът предвижда проектът да продължи пет години – от 1972 до 1977г. и да обхване всички аспекти от живота на хората в общността. Поставените цели са – намаляване на тютюнопушенето, понижаване на нивото на холестерола и кръвното налягане, както и повишаване на физическата активност.

Първите стъпки, които се предприемат след приключването на всички проучвания и планиране, са свързани с информиране на хората. Проведени са широки образователни кампании, които да запознаят хората със сериозността на проблема и с програмата за разрешаването му. В тази образователна инициатива участват местните и националната телевизия, чрез излъчване на серия от документални филми на здравна тематика, както и кратки рекламни клипове, информиращи за проекта. Това кара хората да се чувстват съпричастни и да са част от програмата, да предприемат действия не само за да помогнат на себе си, а и на общността. В популяризирането на програмата участват и местни популярни личности, известни хора, чието мнение останалите уважават и са склонни да се вслушват в думите им. Раздадени са множество листовки, проведени са образователни срещи и дискусии. Особено внимание се обръща на докторите и медицинските сестри, като те преминават специално обучение, защото именно те са тези, които могат да накарат хората да се грижат повече за здравето си и тяхното мнение би имало по-голяма тежест сред обществото.

Друга част от проекта включва активна работа с местни организации – производители на хранителни продукти и супермаркети. Те са насърчавани да произвеждат и предлагат на пазара по-здравословни и природосъобразни храни. Асортиментът в хранителните магазини се променя напълно. Търси се съдействието и на доброволчески организации, които организират различни кампании, спортни клубове, които провеждат състезания и спортни събития и празници. Особено успешно се оказва сътрудничеството с местните женски клубове, тъй като реално жените са тези, които определят каква храна се приготвя и яде вкъщи.

Като цяло предприетите действия се състоят в малки практични стъпки, които постепенно променят начина на живот на хората в общността. В началото промените се възприемат от малък брой хора, но с времето се разпространяват и обхващат цялото общество. Резултатите от програмата са толкова обнадеждаващи, че правителството решава да я удължи с още пет години.

Броят на пушачите сред мъжете спада от 52% през 1972г. на 38% през 1982г., а броят цигари на ден – от 10 на 6.6 Нивото на лошия холестерол в кръвта се понижава от 7.1 на 6.3, а кръвното налягане – от 149/92 спада на 145/87. За да се определи дали този спад се дължи на действията, предприети по програмата, или на общ спад, характерен за цялата страна, се провежда паралелно проучване в областта Куопио, която е много близка като характеристики със Северна Карелия. В Куопио също е отбелязан спад по изследваните показатели, но той е бил много по-малък в сравнение с този в Северна Карелия, което показва, че постигнатите резултати наистина се дължат на програмата за превенция. Предполага се, че чистият ефект от програмата (резултатите в Северна Карелия минус тези в Куопио) е дори още по-голям, защото жителите на Куопио, знаейки за проекта, също до известна степен са обръщали по-голямо внимание на здравето си.

Други ефекти от този проект включват леко повишена физическа активност и лек спад в нивото на стрес; повишение на познанията на хората относно рисковите фактори, влияещи на здравето им; по-голяма активност на медицинския персонал (организиране на повече здравни кампании, по-често препоръчват отказване от пушенето и др.); по-голямо участие на хората в обществени дискусии по здравни въпроси; три пъти по-висок брой статии на здравна тематика (в сравнение с Куопио); оценката, която хората сами дават за здравословното си състояние се повишава; хората са по-удовлетворени от общественото здравеопазване. Случаите на инфаркт и сърдечен удар намаляват значително. Неочакван положителен ефект е и спада на случите на ангина от 10,4 на 5,6, докато в референтната област Куопио те се увеличават от 6,1 на 6,2. Средният брой на болнични дни също се понижава значително от 32 на 25 (докато в Куопио спадът е само с 3 дена – от 27 на 24). При други показатели, макар и да се отбелязва влошаване, то все пак е по-малко отколкото на други места. Дихателните заболявания нарастват от 8,8 на 9,4, но в Куопио скокът е от 7,7 на 10,1. Пенсиите по болест също се увеличават – с 16% в Северна Карелия, но с цели 25% в Куопио.

За проекта са изразходвани 1,72 милиона долара, като 0,7 млн. от тях са използвани за въвеждане на различни мерки, а 1,02 млн. – за проучвания и оценка на програмата. Изчисленията показват, че благодарение на положителния ефект от програмата са били спестени 2 милиона долара за лекуване на инфаркт и сърдечни удари, и още 4 милиона долара за изплащане на пенсии по болест.

Проектът „Северна Карелия” доказва, че еднократните мерки и вниманието към хората, изложени на висок риск не са толкова ефективни, колкото предприемането на един цялостен подход. Промяна на начина на живот на хората може да се осъществи най-лесно чрез дейности, които ще им позволят да придобият необходимите практически умения, за да осъществят тази промяна сами.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.