Международен ден на Черно море – 31.10

На днешната дата, 31.10, се отбелязва Международният ден на Черно море. На този ден преди петнадесет години шестте държави, граничещи с Черно море – България, Румъния, Украйна, Русия, Грузия и Турция, подписват Стратегия за действие за опазване и развитие на Черно море. Стратегическият план е разработен въз основа на подписаните по-рано Букурещка конвенция и Одеска декларация и предвижда близо 60 конкретни стъпки, които да помогнат за опазването на Черно море от замърсяване. За постигане на поставените в стратегията цели е създадена международна Черноморска комисия, включваща специалисти по околна среда от шестте държави, като тази комисия разполага и с регионални центрове.

Основните проблеми, които трябва да бъдат разрешени, са свързани със замърсяването, прекомерния риболов, както и извънредното застрояване по крайбрежието. Целта на предвидените мерки е да се намали влиянието на тези фактори и по този начин да се помогне за запазване на биоразнообразието и да се предотврати изчезването на различни видове от морската фауна и флора. Освен чрез изпълнение на екологични проекти, тези цели могат да бъдат постигнати и чрез промяна в начина на живот и мисленето на хората така, че тяхното развитие да не е в конфликт с околната среда.

Дори и съвсем дребни стъпки могат да са от значение, ако ги предприемем всички заедно:

  • когато сте на плаж, не оставяйте никакви боклуци след себе си; приберете всичко в торбичка и го изхвърлете на подходящо място; а защо да не съберете и част от отпадъците, които намерите около мястото си на плажуване;
  • пестете вода – като спирате чешмата, докато си миете зъбите или ръцете, примерно; колкото по-малко вода използваме, толкова по-малко отпадни води има и толкова по-малко мръсотия се влива в реките и от там – в морето;
  • когато имате възможност, участвайте в акции за почистване и опазване на крайбрежните зони;
  • вместо големите морски курорти, изберете по време на почивката си да посетите някои от природните паркове или защитени зони край Черно море – природен парк Странджа, защитена местност Пода, защитена местност Яйлата и др.; така не само ще се докоснете до истинската красота на природата, но и ще научите повече за различни защитени видове и как можем да помогнем за опазването им.

Повече информация можете да получите от страницата Международен ден на Черно море.

 

Подобни творби


About Милена (Меми) Пехливанова

Здравейте! Е, добре, убедена съм, че клишетата са верни - ако мислиш положително, привличаш към себе си положителни неща, случки и особено хора. Днес в България имаме силна нужда от положителни новини, хора и отношения. Защото децата ни го заслужават! Можете да се свържете с мен на info (в) mamamemi (точка) com или чрез сайта ми www.mamamemi.com. Подкрепете статиите ми чрез банков превод: BIC:PRCBBGSF; IBAN:BG17PRCB92301030540213
This entry was posted in За Природата and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.