Пазаруваме местни стоки

Пазаруваме местни стоки е действие от инициативата Ние сме това, което вършим.

Местните стоки оказват поне тройно положително влияние – по-здравословни са, помагат за опазване на околната среда, тъй като не се налага дълго транспортиране, и подпомагат местната икономика.

Подобни творби


This entry was posted in За Ежедневието, За Природата and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.