Дейвид Сузуки за връзката между науката и обществото

Статия: Дейвид Сузуки (Канада) на Награда за цялостен житейски принос

Превод от английски език: Рослава Стоянова

Сн. Al Harvey за http://www.rightlivelihood.org

„За целия му живот, посветен на защитата на социално-отговорното използване на науката, за огромния му принос за повишаване обществената информираност относно опасностите, предизвикани от климатичните промени и за изграждане на обществена подкрепа към политиките за справяне с тези промени“

Дейвид Сузуки е един от най-значимите учени и общественици, говорещи за наука в наше време. Чрез своите книги и видео-материали, достигнали до милиони хора по света, той акцентира както върху опасностите, така и върху ползите от научни изследвания и технологично развитие. Сузуки неуморно води кампании за социална отговорност в сферата на науката. През последните 20 години той информира света за огромната заплаха, която климатичните промени представляват за човечеството и как тази заплаха може да бъде преодоляна.

Живот и кариера

Дейвид Сузуки е роден в Канада през март 1936г. в семейство на имигранти от Япония. След бомбардирането на Пърл Харбър семейството е интернирано и по-късно след края на войната се установява в Онтарио. След като получава докторска степен по зоология от университета в Чикаго, през 1963г. Сузуки продължава образованието си в университета в Британска Колумбия и шест години по-късно става професор по зоология, специализирайки в областта на генетиката.

В хода на своята научна работа, Сузуки започва да изпитва все по-големи притеснения относно връзката между науката и обществото, както и относно влиянието, което човешките дейности оказват върху природата. „След усилени душевни търсения стигнах до извода, че всички научни постижения могат да бъдат използвани както за добро, така и за зло и единственият начин да предотвратим злоупотребата с тях е чрез изграждане на едно информирано общество“, казва Сузуки. Макар да продължава преподавателската си дейност до 2001г. той се отказва от лабораторните изследвания в края на 70-те години, за да стане един от най-значимите обществени дейци в сферата на естествените науки, както и „истински символ в областта на екологията“ според Тони Кларк, носител на наградата за цялостен житейски принос през 2005г.

От 1979г. до днес Сузуки е водещ на „Природата на нещата с Дейвид Сузуки“ („The Nature of Things with David Suzuki“) – научно-популярно предаване в най-гледаното време по канадската телевизия, чиито права за разпространение са продадени в над 80 държави. Той е продуцент и на много други телевизионни предавания, както и автор на 43 книги, 17 от които предназначени за деца.

Фондацията „Дейвид Сузуки“

През 1988г. водената от Сузуки  пет серийна поредица от радио-предавания за кризата в екосистемите по света, „Въпрос на оцеляване“, получава 16 000 писма от слушатели, питащи какво може да бъде направено. В отговор на това през 1990г. Сузуки основава заедно със съпругата си Д-р Тара Кулис фондацията „Дейвид Сузуки“ (DSF). Още от основаването си DSF се превръща в национално признат и достоверен източник на информация по теми, свързани с околната среда и все по-често получава молби да изрази становище по критични въпроси.

През 2008г. DSF анализира постигнатото през изминалите две десетилетия от съществуването си и решава да насочи бъдещите си усилия към пет ключови сфери:

1. Възстановяване на връзката с околната среда – да помогне на жителите на Канада да осъзнаят силната взаимозависимост между човек и природа.

2. Защита на естествените системи – дейност, насочена към гарантиране на съществуването на системи за защита на разнообразието и устойчивостта на морските, сладководните, сухоземните и атмосферните еко-системи в Канада.

3. Трансформиране на икономиката – окуражаване на прехода на икономиката в страната към по-високо благосъстояние, качество на живот и справедливост, съобразявайки се с ограничените природни ресурси.

4. Живите квартали – окуражаване на гражданите да живеят по-здравословно и по-пълноценно.

5. Защита на климата – да следи Канада да изпълнява своя дял от световните мерки за предотвратяване на опасните климатични промени.

През 2009г. Фондацията „Дейвид Сузуки“ има 58 служители и годишен бюджет от близо 7 млн. канадски долара, който се набира благодарение на голям брой фондации и десетки хиляди поддръжници.

Климатични промени

В продължение на много години Сузуки е един от водещите участници в обществения дебат за промените в климата. Той информира хората за необходимостта от спешни действия, която произтича от огромния брой научни доказателства по темата, и призовава канадското правителство да предприеме незабавно мерки. По време на реч, изнесена през 2009г. в университета МакГил (McGill University), той казва „Когато политиците получават информация от учени, които им казват колко лошо е влиянието на климатичните промени, и от икономисти, които им казват колко вредно е това за икономиката и въпреки това тези политици не предприемат нищо, това е престъпление срещу бъдещите поколения.“ В момента Сузуки работи заедно с група инженери върху проучване, което цели да определи дали Канада би могла да получава цялата си енергия от възобновими източници.

Сузуки за биотехнологиите

В своята основна дисциплина – генетиката – Сузуки е изиграл важна роля за информиране и предупреждаване на обществото относно слабата и рискована научна основа на много от днешните приложения на генното инженерство. Заедно с учения Питър Кнутсон, той пише за своите опасения в „Генетика: Етиката в сътворяването на живот“. В статията си „Биотехнологиите: панацея или свръхочаквания?“ Сузуки казва: „Всеки учен трябва да разбере, че във всяка млада и революционна дисциплина  повечето от идеите са примамливи, но ще се провалят при бъдещи изследвания. С други думи, по-голяма част от настоящите предположения са погрешни. Стремежът към разработване на нови продукти ще се основава на неверни хипотези и съмнителни ползи, а това си е направо опасно. Тази област е твърде млада, за да напусне лабораториите и да намери място на пазара. Проблемът е, че тези, които говорят толкова много за ползите от нея, са същите, които ще спечелят най-много.“

Ролята на Сузуки в обществото в Канада

Важна част от работата на Сузуки и DSF е връзката им с канадската организация „First Nations“. Сузуки използва много от предаванията си, за да защити правото на коренното население само да решава каква ще е съдбата на завещаното от техните предци. Той е формално „осиновен“ от три местни племена и избран за почетен вожд на друго.

Сузуки се класира на първо място в проведеното през 2009г. от канадския Рийдърс Дайджест проучване на тема „На кого се доверява Канада най-много?“ Той носи титлата „Доктор Хонорис Кауза“ на много университети и е носител на най-високия орден за заслуги в Канада „Companion to the Order of Canada“.

Цитат

Конвенционалната икономика е неизбежно разрушителна и неустойчива, защото не взема предвид природните ресурси, като външен фактор. Но природата поддържа биосферата като здравословна среда за живот за животните, каквито сме и ние. „Растеж“ е само описание на състоянието на дадена система, а икономистите поставят знак на равенство между „растеж“ и „прогрес“, сякаш растежът е единствената цел на икономиката. И така, ние не си задаваме въпросите „Колко ни е достатъчно?“, „За какво ни служи икономиката?“, „Щастлив ли съм с всички тези вещи, които имам?“ Непрекъснатият растеж завинаги е невъзможен в един ограничен свят, а нашият свят е ограничен от биосферата, от слоя въздух, от водата и земята, където съществува живот. Безкраен растеж в рамките на биосферата много прилича на целта на раковите клетки в едно човешко тяло. Необходимо е да оползотворяваме това, което природата ни дава в система на екологична икономика и да работим в посока на постигане на стабилност“

Дейвид Сузуки

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.