Държава на Духа

„Държава на Духа“ – това е определението, което академик Д. С. Лихачов дава за България.

Той също казва и следното:

Български приятели, не забравяйте, че вие сте най-древната от съществуващите днес културни нации и то не само в Европа, но и в света. Миналото погълна античността, Древния Рим, Гърция и т.н., но България остана като жива отломка от древната европейска култура. И затова трябва да я съхраним, та днешната България да бъде не само последната отломка от миналото, но и първата от бъдещето, първата култура, която ще прекрачи в третото хилядолетие и ще понесе културата на бъдещето. Българите тичат най-отпред с този факел, за да го запазят в третото хилядолетие. Една малка нация като вашата може да бъде основополагащ камък на бъдещата култура на Европа.

Силни думи! Няма да се впускаме в разсъждения доколко са верни и доколко не, доколко имаме право да твърдим такова нещо и доколко не. Пиша тези редове, за да покажа едно особено положително отношение към миналото и добри очаквания за в бъдеще, както и поемането на отговорност и действеност в настоящето. Това е настройката, която трябва да има всеки един човек и всеки един народ, който иска да успее и още повече да създава и да бъде полезен за едно по-добро бъдеще на всички хора по света. Силно вярвам, че ние, българите, сме народ, обречен с прекрасна мисия, която трябва да следваме. Нека помогнем на себе си, за да можем да помагаме на света!

Мисията на българския народ е духовна и обединителна, такава, каквото е поне от времето на приемането на християнството, на практическото осъществяване на новия завет и пътя на Иисус Христос и създаването на общата българо-славянска писменост.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.