Влагаме в гора

Надали има нещо по-хубаво от влагането в гора. Затова и се насочваме в ОМ точно натам.

За това обаче имаме необходимост от голяма подготовка и натрупване на знания. В същото време, колкото и да е хубаво, че опазваме българската гора, то това няма да е достатъчно за запазването на екологичния баланс на планетата Земя. Без опазването на вечнозелените тропически гори, ще последват големи природни катаклизми и катастрофи. В отговорното влагане в тропическа гора добър пример от над 15 години дават от Forest Finance, които залесяват гори във Виетнам и Панама. Участието в подобни дейности е от ключово значение за опазването на тропическите гори.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата, За Разума and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.