Създаваме природна и традиционна здравна каса

Под природна и традиционна здравна каса имам предвид такава, която открито подкрепя различните видове алтернативна, природна и традиционна медицина, както и антропософска и хомеопатична медицина.

В днешно време дори и в развитите държави възможностите в това отношение са малки. В Германия, например, съществува само една каса – Securvita, която дава възможност за избор на алтернативни лечения за членовете си. От всички нас зависи да направим доказаните бабешки методи и природната медицина неделима част от медицинското обслужване. Това ще повиши значително нивото му и удоволетворението на пациентите. Що се отнася до лекарите в България, с радост мога да твърдя, че доста от тях предписват добри, природосъобразни лечения и съвети, преди да започнат да ни тъпчат с химия или да ни сложат под ножа.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.