Пирамидата на човешките потребности на Маслоу

Според великия психолог Маслоу има няколко нива на човешки потребности в следната последователност:

  • такива, които са свързани с чисто физиологическите ни потребности;
  • такива, свързани с оцеляването ни;
  • такива, свързани с взаимоотношенията ни с околните;
  • такива, свързани с това как ние и околните ни възприемат;
  • такива, които са свързани с висшето ни духовно развитие и самоосъществяването ни като пълноценни хора.

Важното при пирамидата на Маслоу е, че без наличието на долните нива, горните не могат да бъдат достигнати.

На гол задник култура,

както казваме, няма как да има, например. В днешното общество основните потребности са задоволени, но определено се забелязва засилване на натиска от обществото. И то дотолкова, че дори в западнато общество се клатят основите.

Човешкият стремеж и предназначение обаче са много по-големи и ние всячески трябва да се стремим да задоволим повече от тези потребности, за да можем да достигнем до последното ниво на стълбичката, което ни прави истински щастливи и напълно осмисля съществуването ни.

Дори само от тази малка пирамидка можем да видим колко е стръмен и труден пътят нагоре, но и каква е наградата, когато съумеем да го изминем. И когато сме горе, ще получим един съвсем различен поглед върху нещата и развитието ни и най-вече ще разберем, че сме изкачили само първата малка пирамидка и следва друга, нова, по-голяма и по-стръмна, но с още по-големи награди.

 

Подобни творби


This entry was posted in За Разума and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.