Проектът „Венера“

Представете си, че една сутрин се събуждате и всички пари по света са изчезнали, а всичко останало е недокоснато. Човечеството няма да загине, напротив, ще оцелее, защото за оцеляването не са нужни парични средства, а ресурси, с каквито разполагаме в изобилие. Именно в това се състои основната идея на проектa „Венера“, чиято цел е изграждането на икономика, основана на ресурсите.

Основателят на проекта „Венера“, Жак Фреско, смята, че всички проблеми на човечеството, като бедност, войни, страдания, могат да бъдат преодолени, чрез изграждането на едно изцяло ново общество, чиято движеща сила няма да са парите, а ресурсите, които ни дава Земята и които ще бъдат безплатни и общодостъпни за всички. Фреско създава във Флорида, САЩ, научно-изследователски институт, който се занимава с разработване на решения, които ще направят изграждането на едно такова общество възможно. Институтът създава една цялостна визия, която описва бъдещото общество в най-големи подробности – как ще изглеждат градовете, транспортната система, образователните институции, жилищата и т.н.

Първата фаза на проекта – създаването на серия от кратки образователни клипове, описващи тази визия, вече е завършена. Предстои създаването на пълнометражен филм, което е втората фаза, а след това ще се премине и към изграждането на експериментален град, в който на практика да се тества приложимостта на идеите. Освен създаването на икономика, основана върху ресурсите, проектът „Венера“ поставя и други цели, като премахване на изкуствените граници между държавите, премахване на правителствата и международните организации, стабилизиране на размера на населението, нов дизайн на градовете, споделяне и прилагане на нови технологии, използване на възобновими източници на енергия, възстановяване на околната среда, премахване на предразсъдъците и подобряване на комуникацията, задоволяване на основните нужди на хората, но и поставяне на творчески предизвикателства, които ще им помогнат в пълна степен да разгърнат потенциала си.

Новите градове ще бъдат с кръгла форма, като в центъра ще са всички основни образователни, здравни и културни институции, като и компютъризираното управление. Около тях като лъчи излизат жилищните квартали, следвани от зелени паркове, системи за добив на електроенергия от възобновими източници и пояс от земеделски земи. Домовете ще бъдат изграждани от отделни модули, които ще се сглобяват на място според нуждите на всяко домакинство. Те ще се снабдяват сами с електроенергия, чрез слънчеви панели, фотоволтаици или благодарение на геотермалната енергия. Автомобилите ще могат да се придвижват сами до предварително зададена дестинация, разчитайки на различни сензори и компютърни системи, които ще управляват скоростта им и ще предотвратяват катастрофите. Влаковете ще се движат чрез магнитна левитация, а самолетите ще бъдат заменени от летателни апарати с вертикално излитане, което ще намали значително размера на летищата.

Тъй като парите ще престанат да съществуват, а ресурсите ще бъдат общодостъпни за всички, специалистите в сфери като маркетинг, продажби, финанси, счетоводство ще станат напълно излишни, спестявайки огромно количество ненужен труд и документация. Голяма част от процесите ще бъдат автоматизирани и затова хората ще имат достатъчно свободно време, което ще могат да посветят на неща, които наистина ги интересуват – творчество, изкуство, научни изследвания и т.н., всеки ще има възможност да развие своя потенциал в това, в което е най-добър.

Може би всичко това ви изглежда като една утопия, но участниците в проекта „Венера“ го смятат за напълно реално и осъществимо, защото цялата им визия е изградена на базата на технологии, с които човечеството вече разполага.

Повече можете да научите на официалната страница на проектът „Венера“.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.