Разни хора

Всеки човек е единствен и неповторим и в това е красотата на природата. Би било много неправилно да поставяме хората в каквито и да е било калъпи. И все пак има определени тестове, които дават някаква обща представа за това човек какви качества притежава, какво предпочита и въобще какъв тип е. Те са добра допълнителна помощ в личностното развитие.

Най-известният и може да се каже точен досега е тестът на Юнг. Може да го намерите на английски език тук. Резултатите са тук. Тестът се попълва много бързо, но ако 70 въпроса на английски не са по Вашия тип, можете да погледнете един друг тест, който се основава също на Юнг, но е само от 4-ри въпроса и може да се намери на немски тук. Според него хората попадат малко или много в 16 големи насоки, в зависимост от това дали са предимно насочени навътре или навън; практически или теоретично; действат според логиката или чувствата и дали са спонтанни или планират.

Това са, разбира се, неща, които могат да се променят с времето. Например при мен има изместване от иновативен мислител към грижовен реалист. А истината е вероятно по средата.

Лично на мен много ми харесва и предложението на много мъдреци човек да си направи един списък с отрицателните качества и да намери положителните им съответни и да си внушава в продължение на дълго време положителните качества, които иска да придобие. Изисква се доста воля и упоритост, но методът работи безотказно – без да се усетите ще разберете, че ще се променили неизбежно към добро :)

Подобни творби


This entry was posted in За Разума and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.