Рене Нгонго за опазването на горите в Конго

Статия: Рене Нгонго (Демократична република Конго) на Награда за цялостен житейски принос

Превод от английски език : Рослава Стоянова

„…за куража му при противопоставяне на силите, разрушаващи горите на Конго и за изграждането на политическа подкрепа за тяхното съхранение и устойчиво отглеждане“

Сн: Wolfgang Schmidt http://www.rightlivelihood.org

Тропическите гори в Конго са от световно значение и единствено Амазонската гора е по-голяма от тях. Те са заплашени от унищожение в следствие на опустошенията от гражданската война, натиска върху населението и експлоатацията им от страна на международни корпорации. От 1994г. насам, включително и по време на гражданската война през 1996-2002г., Рене Нгонго, излагайки на риск собствения си живот, се занимава с кампании сред населението, води политически лобизъм и организира практически инициативи, чрез които се противопоставя на разрушителите на гората и помага за създаването на политически условия, които могат да спрат нейното унищожение и да помогнат за съхранението и устойчивото й отглеждане.

Живот и кариера

Рене Нгонго е роден в Гома през октомври 1961г. и получава бакалавърска степен по биология от университета в Кисангани през 1987г. Скоро му ставя ясно, че тропическите гори в Конго, втори по големина в света, са под огромна заплаха – както заради бедността на местното население, което изсича горите, за да си осигури храна и дърва за огрев, така и заради изсичането им за промишлени цели.

През 1994г. Нгонго основава и става национален координатор на Съгласувана организация на еколозите и приятелите на природата (Organisation concertée des écologistes et amis de la nature – OCEAN). OCEAN започва като екологична неправителствена организация в Кисангани, но постепенно с помощта на доброволци успява да обхване цялата страна. Основните дейности на OCEAN са агро-лесовъдство, засаждане на дървета в градовете, разсадници за застрашени видове, разпространение на по-ефективни готварски печки, наблюдение на използването на природни ресурси, образоване на населението, особено чрез радио и телевизионни предавания, застъпничество и лобиране на местно, национално и международно ниво.

Нгонго е работил както за Съвета за стопанисване на горите (Forest Stewardship Council -FSC), така и за Инициативата за прозрачност на добивната промишленост (Extractive Industries Transparency Initiative -EITI). От 2008г. Нгонго работи с Грийнпийс за изграждане на нов офис в страната. Той прехвърля ръководството на OCEAN на свой по-млад колега, но остава като член на административния съвет.

Насърчаване на устойчивото използване на земята

Основният фокус на дейността на Нгонго е насърчаване на модели за устойчиво използване на земята, които ще позволят на местното население да задоволи нуждите си от храна и дърва за огрев, както и да получи по-висок доход, без да унищожава гората. От 1992 до 2000г. Нгонго води седмично радио-предаване за защита на околната среда и за влиянието на обезлесяването, наречено „Хората и тяхната Природа – MAZINGIRA“ (‘L’Homme et son Environnement – MAZINGIRA’). В същото време Нгонго разработва и педагогически инструменти и обучава фермери относно алтернативите на разрушителното земеделие, основано на принципа „изсичай и изгаряй“. В Кисангани той създава опитни полета за устойчиви земеделски техники, като агро-лесовъдство (отглеждане на земеделски култури в гората без тя да се изсича) и учи местните хора как да пестят дървесината, като използват по-добри готварски печки.

Нгонго координира и създаването на разсадник с 20 000 фиданки на най-използваните дървесни видове в Източната провинция. Този разсадник осигурява фиданките за няколко събития, като „зеленият град“ (Ville Verte) по време, на който хора засаждат дървета в изоставени паркове, покрай улиците и в дворовете на училищата. В тези събития участват много деца, което помага за разпространението на посланието за опазване на околната среда.

Разкриване на унищожителните практики за изсичане на горите и добив на полезни изкопаеми

По време на войната през 1996-2002г. Нгонго продължава да извършва мониторинг на използването на природни ресурси от различните враждуващи страни. Много международни организации и изследователски центрове признават OCEAN за важен източник на информация. Проучванията на Нгонго относно незаконни мини (за добив на диаманти и други минерали), например, помагат за съставянето на експертен доклад от Съвета за сигурност към ООН относно незаконно експлоатиране на природни ресурси в Конго. Нгонго е убеден, че борбата за контрол върху природните ресурси е основна причина за конфликтите в страната, довели до смъртта на милиони хора.

След края на гражданската война изсичането на горите дори се ускорява, защото сега условията в страната са безопасни, което е позволило навлизането на големи международни компании. OCEAN е основната организация, която изобличава безотговорните практики по изсичане на горите, слабото управление и липсата на прозрачност в дърводобивната промишленост и добива на полезни изкопаеми. Не е изненадващо, че заради тази си дейност Нгонго е получавал множество заплахи.

Днес тропическите гори на Конго са на кръстопът. През януари 2009г. правителството приключва законовата проверка на 156 концесии на гори (20 милиона хектара) и стига до заключението, че 91 от тях са незаконни. Въпреки това през септември 2009г. няколко компании, чиито договори са обявени за незаконни през януари от съвместната министерска комисия, продължават да работят напълно безнаказано. Един от приоритетите на Нгонго е прилагането на решението на правителството и спазването на мораториума върху изсичането на горите в Конго. Той твърди, че ако изсичането на горите продължи, това ще изложи на огромен риск местното население, което разчита на тях, за да изкарва поминъка си. Освен това то ще ускори глобалното затопляне и ще направи Конго по-уязвим за неговото влияние.

Изграждане на знания и умения

Голяма част от дейността на Нгонго е посветена на заздравяване на знанията и уменията на неправителствените организации, политиците и местните власти в Конго да защитават ефективно горите. Той координира обучения на политици на национално и регионално ниво относно закона за горите. OCEAN работи с местните общности, засегнати от проекти за прокарване на пътища, за да гарантира, че тяхното мнение ще бъде чуто. Освен това продължаващата подкрепа, която Нгонго оказва на местни инициативи, дава нужната основа за развитието на „Мрежа от природни ресурси“ (‘Réseau des Ressources Naturelles’) – организация, обединяваща граждански инициативи, работещи по проблемите на добивната промишленост и стопанисването на горите в Конго. Нгонго организира и множество консултации с политици, дарители и представители на компаниите, за да насърчи практиките за устойчиво стопанисване на горите.

Цитат

„Горите на Конго и водосборният басейн на река Конго, вторият „бял дроб“ на планетата, са ценно наследство, което трябва да бъде опазено. Тези гори не трябва да бъдат смятани само за суров материал, който да бъде изнесен, нито пък само за въглероден резервоар. Преди всичко това е среда на живот, магазин за хранителни стоки, аптека, духовен символ за множество местни общности и коренни племена, тези, които са основните пазители на гората. Разрушаването на горите означава разрушаване на човешки животи, които са не по-малко ценни от вашия… Тези изключителни гори с уникално биоразнообразие са и важен актив за Конго и за цялата планета в борбата ни срещу климатичните промени. Оценяването им като живи гори е около 1/4 от отговора на въпроса как да се справим с глобалното затопляне. Но за съжаление с 13 милиона хектара гора, изчезващи всяка година, какво наследство ще оставим на бъдещите поколения? А междувременно има толкова много срещи, речи, добри намерения… Време е да действаме и да използваме нужните ресурси, за да осигурим едно екологично отговорно и социално балансирано бъдеще за нашите гори…“

Рене Нгонго

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.