Стълбичката на развитие

Гогол говори в писмата си за тайната стълбичка, която трябва да се строи пред непросветеното човечество по пътя му към християнството. Ако изведнъж човек, който досега не е изпитвал Божествената Любов, се сблъска с нея, то той няма да може да издържи на силата й. Затова са важни малките и постоянни крачки напред, които е важно да се затвърдяват. Големите скокове напред водят до сблъсък с неща, за които не сме готови. Големите спортисти никога не прекаляват с подготовката и не бързат с подобряване на постиженията си. Прекомерното бързане води до чести контузии и непостоянни резултати. Важно е дълготърпението.

Това може да се каже не само за пътя към християнството и за професионалния спорт, но и за личностното развитие. Човек трябва да знае много добре възможностите си и да дозира правилно развитието си, за да не се стига до неуспехи и разочарования. В още по-голяма сила важи това и за цялостното развитие на обществото. Един прекрасен пример е движението за реформиране на живота. То се разпространява в края на 19 и началото на 20 век като достига най-голямата си известност и сила в Германия. Стойностите са му пълноценното и цялостно обществено развитие, както умствено и физически, така и Духовно и душевно. Това движение много изпреварва времето си. То е значително по-задълбочено, разнообразно и всеобхватно от днешните алтернативни, обществени и културнокреативни движения. В резултат на това изпреварване на времето, то не бива разбрано и била използвано неправилно от националсоциалистите, което води и до края му. В днешно време развитието на обществото в подобни насоки се случва много по-бавно и постепенно, което дава добри възможности то да е успешно.

Подобни творби


This entry was posted in За Разума and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.