Образование и възпитание

Всеки един родител трябва да знае значението на две думи, които са в устата на много хора – образование и възпитание.

Думата „образование“ идва от „образ“ и може да се преведе като създаване на образ. Тоест, това е развитието на детето, което се изгражда като образ. Важно е да се разбере, че детето изгражда образа си само. Тоест образованието е вътрешен процес на развитие на детето. Не трябва да се разбира и интерпретира като насилствено създаване на образ в детето или създаване на образа на детето. И двете интерпретации са „разбиране“, а не „възприемане“ на нещата и водят до възпрепятстване на развитието на детето.

Образованието на детето става на основата на възпитанието, което отново не е външен процес от страна на обществото или родителите, а вътрешен за детето. Детето се възпитава само. Думата възпитание идва от усвояването, заучаването (Въз) на „питането“. Детето се развива и се изгражда като човек, като образ чрез питане. Ролята на родителите и обществото се ограничава до отговаряне на питането. Детето пита, тоест използва вроденото си желание за развитие, любопитството си, посредством говора си, живото слово. И родителите трябва да отговорят, тоест да помогнат на детето да се развие. Неслучайно родителите „отговарят“, от говора, отново с живото слово. Отговорът е поемането на отговорност от страна на родителите за развитието на детето. Тя се поема изключително чрез отговарянето на питанията на детето. За образованието и възпитанието си отговаря самото дете, те са вътрешни за него процеси.

Подобни творби


This entry was posted in За Децата and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.