Обгръщащо училище

До скоро хората с психически и физически дефекти, така наречените инвалиди, бяха често изключвани от обществото. Това изключване започва от детските години и училището, чрез създаването на отделни училища за децата с такива неприятности. Радващо е, че през последните години се появяват училища, в които важи принципът на включването, обгръщането на всички ученици, независимо дали са с „дефекти“ или не. Всеки човек има както силни, така и слаби страни и в тези училища силните се развиват, но и слабите също. Изгражда се по-пълна личността.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.