Неучилище и неуниверситет

Във все повече развити страни по света нараства неодобрението към методите на училищно образование, които са в повечето случаи силно остарели и не отговарят вече на изискванията на децата, техните родители и обществото като цяло. В повечето от тези страни обаче училищното образование е задължително по закон и децата, щат не щат, биват принуждавани да посещават училище.

Изброеното по-горе е добра предпоставка за зараждане на нови движения, които се обединяват под името „неучилище“ (от английски – unschooling). Всички тези се борят за правото на децата и родителите сами да избират дали да ходят на училище или не.

Един от най-известните деятели на неучилището – Дейл Стивънс – създава и неуниверситет.

В мрежата може да намерите много материали за неучилището. Като начало за ориентиране препоръчвам страницата в уикипедия.

Подобни творби


This entry was posted in За Децата, За Обществото and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.