Ейлин Уеър в защита на световния мир

Статия: Ейлин Уеър (Нова Зеландия – Аотеароа) на Награда за цялостен житейски приност

Превод от английски език: Рослава Стоянова

„…за две десетилетия на ефективно и изобретателно застъпничество и инициативи за премахване на ядрените оръжия и за информиране на обществеността относно проблемите на мира“

Сн: Wolfgang Schmidt, http://www.rightlivelihood.org

Ейлин Уеър е един от най-значимите борци за мир, водил през последните 25 години ключови инициативи за образоване на обществото относно мира и забраната на ядрени оръжия в Нова Зеландия и по целия свят. Той помага в разработването на Насоки за изучаване на мира, които стават част от учебния план в Нова Зеландия, стартира успешни програми в училищата и в хиляди класни стаи в страната и служи като съветник на новозеландското правителство и ООН по въпросите на разоръжаването. Участва в кампания за забрана на ядрените оръжия в Нова Зеландия, преди да стане координатор на проект на ООН, който постига историческо решение на международния съд относно незаконността на ядрените оръжия. Ейлин Уеър ръководи усилията по изпълнение на решението на международния съд, включително изготвяне на проекто-резолюции, приети от ООН. Той съставя група от експерти, които изготвят проекто-договор за забрана на ядрените оръжия, чието приемане Генералният секретар на ООН подкрепя. Уеър се опитва да ангажира и правителствата по света, чрез Парламентаристи за Неразпространение на ядрени оръжия и разоръжаване (Parliamentarians for Nuclear Non-proliferation and Disarmament).

От учител в детска градина до съветник на ООН

Ейлин Уеър е роден в Нова Зеландия през март 1962г. Има бакалавърска степен по Образование и диплома за преподавател в детски градини от университета в Уайкато през 1983г. След година на преподавателска дейност в една детска градина, Ейлин основава „Mobile Peace Van Society“ (организация „Каравана на мира“) и в продължение на пет години преподава и координира всички аспекти на образователната програма за мир, която се провежда в предучилищни, начални училища и гимназии. Програмата включва преподаване в стотици класни стаи; обучение на преподаватели; съосноваване на „Cool Schools Peer Mediation Programme“ (програма за медиация между връстници в училищата), която включва стартиране на „Нашата планета във всяка класна стая“; разпространение на ресурси за преподаване във всяко училище, чрез Училищен вестник; и работа с Образователния департамент за разработване на Насоки за изучаване на мира.

По това време Ейлин работи активно и за кампанията за превръщане на Нова Зеландия в страна без ядрени оръжия. Това включва председателстване на комитета Хамилтън – зона без ядрени оръжия, съосноваване на „Движение за мир Аотеароа“ и ръководство на проведения през 1987г. Поход на мира за Нова Зеландия без ядрени оръжия. През 1988г. той пътува до САЩ и СССР, за да сподели успешния опит на Нова Зеландия в организирането на кампании срещу ядрените оръжия с местни организации, провеждащи инициативи за разоръжаване в тези страни.

През 1990г. Ейлин основава офиса на Екип за мир в Залива (Gulf Peace Team) в Ню Йорк и лобира пред съвета на сигурност на ООН за мирно разрешаване на кризата в Залива. През 1991г. работи за Световното федералистко движение (World Federalist Movement), наблюдавайки развитието в ООН на предложения Международен наказателен съд (ICC) в подготовка на създаването на коалиция за международен наказателен съд (Coalition for an International Criminal Court – CICC) – която успешно създава ICC. Ейлин ръководи работната група на CICC за оръжейните системи по време на преговорите в ICC.

От 1992 до 1999г. той е изпълнителен директор на Комитета на адвокатите за атомна политика (Lawyers’ Committee on Nuclear Policy – LCNP), и като такъв става и координатор на проекта на ООН за международния съд. Под негово ръководство, проектът успешно убеждава Генералната Асамблея да приеме резолюция, искайки мнението на международния съд за законността на ядрените оръжия. Той помага и на няколко страни в процесите, които водят в международния съд да постигнат успешен резултат. Съдът обявява заплахата за употреба или употребата на ядрени оръжия за незаконни и налага на страните задължение да се разоръжат, като спазването на това решение се следи от международната общност.

Настояща позиция и инициативи за мир

През 1999г. след като помага в налагането на спазването на човешките права в Източен Тимур и Индонезия с помощта на Международни бригади за мир (Peace Brigades International), Ейлин се връща в Нова Зеландия, за да се възползва от възможностите за налагане на мир и разоръжаване, които произлизат от новото лейбъристко правителство с премиер Хелън Кларк. Въпреки че се установява в Нова Зеландия, работата му е свързана с множество пътувания, особено в Северна Америка, Европа и Азия. Това включва работа за ООН, включително разработване и представяне пред съвета за сигурност към ООН на апел от съвета на съдиите и адвокатите за незаконността на превантивната употреба на сила – една от инициативите, които помагат да се гарантира, че съветът за сигурност към ООН не е разрешил водената от САЩ атака срещу Ирак през 2003г.

В момента Ейлин е:

  • директор на клона в Уелингтън на Фондацията за мир (Peace Foundation), образователна дейност свързана с мира в новозеландските училища и общности;
  • вице-президент на международното бюро за мир (International Peace Bureau), в който участва най-активно в програмата им Разоръжаване за развитие (Disarmament for Development Program);
  • консултант на Съвета на адвокатите относно ядрената политика и на международната асоциация на адвокатите срещу ядрените оръжия (International Association of Lawyers Against Nuclear Arms – IALANA), в която отговаря за насърчаването на зони, свободни от ядрени оръжия;
  • координатор за Нова Зеландия на Световния марш за мир и ненасилие, който започва в страната на 2.10.2009г. и пътува по света, насърчавайки забраната на употреба на ядрени оръжия, край на войната, превенция на насилието във всички слоеве на обществото;
  • съосновател и международен координатор на Парламентаристи за неразпространение на ядрени оръжия и разоръжаване (Parliamentarians for Nuclear Non-proliferation and Disarmament – PNND) , която обединява законодатели от различни политически партии в инициативи за ядрено разоръжаване;
  • член на управителния съвет и съветник на множество други международни организации, включително Забрана 2000 (Abolition 2000), инициатива на средните сили (Middle Powers Initiative), Лодка на мира (Peace Boat), Кметове за мир (Mayors for Peace) и Световна кампания за мирно образование (Global Campaign for Peace Education).

Парламентаристи за неразпространение на ядрени оръжия и разоръжаване

През 2002г. Ейлин основава PNND, проект на института за световна сигурност (Global Security Institute) и Инициатива на средните сили. PNND образова и ангажира законодатели в инициативи на местно, регионално и международно ниво.

На национално ниво Ейлин помага на законодателите да съставят проекти за парламентарни резолюции, да участват в парламентарни дебати, да участват в определянето на националната политика, да приемат закони, да участват в граждански действия и инициативи, свързани с неразпространението на ядрени оръжия и разоръжаването.

На регионално ниво Ейлин ангажира активно PNND в развитие на зони без ядрени оръжия и в намаляване на ролята на атомните оръжия в съюзи, като НАТО и ANZUS (Австралия и САЩ) и алиансите Япония-САЩ и Южна Корея-САЩ.

На международно ниво Ейлин ръководи дейността на PNND за ангажиране на парламетаристи в организации, като Генералната Асамблея на ООН, Конференцията по разоръжаване, съвета за сигурност към ООН и конференциите на NPT. PNND насърчава политиците да бъдат активни по специфични въпроси и инициативи, като тестване на ядрени оръжия, шистови материали, предотвратяване на надпреварата във въоръжаването с космически технологии и подписване на конвенция срещу употребата на ядрени оръжия.

Конвенция срещу употребата на ядрени оръжия

През 1995г. Ейлин става съосновател на Забрана 2000, международна мрежа, която в момента наброява над 2000 подкрепящи организации, които се опитват да инициират преговори за подписване на конвенция срещу атомните оръжия – спогодба, която ще забрани и премахне атомните оръжия под ефективен международен контрол. След като през 1996г. Международният съд изразява консултативно мнение относно законността на заплахата и употребата на ядрено оръжие, Ейлин съставя проекто-резолюция на ООН за прилагането на решението на Международния съд чрез преговори за подписване на конвенция срещу ядрените оръжия. От тогава до сега тази резолюция привлича всяка година гласовете на около 125 страни в Генералната Асамблея на ООН – включително и страните, влизащи в т.нар. „Нов план“ (Бразилия, Египет, Ирландия, Мексико, Нова Зеландия, Южна Африка и Швеция), Движението на необвързаните страни и някои държави, притежаващи ядрени оръжия, като Китай, Индия, Пакистан и Северна Корея.

Ейлин събира експертна група, която да разработи проекто-конвенция за ядрените оръжия – документ от 70 страници, описващ законовите, технически и политически мерки, необходими за постигане и поддържане на един свят без ядрени оръжия. Тази примерна конвенция се разпространява и подкрепя от Генералния секретар на ООН.

Уеър е и един от двамата главни автори на книгата „Да си осигурим оцеляване: Конвенция за ядрените оръжия“ („Securing our Survival: the Case for a Nuclear Weapons Convention“), публикувана от IPPNW и разпространявана сред дипломати, преподаватели, учени, политици, кметове, неправителствени организации и медиите по света.

Влияние на наградата за цялостен житейски принос на дейността на Ейлин

В международен аспект наградата помага на Ейлин по много начини – включително с поканата да се присъедини към Съвета за световно бъдеще (World Future Council), чрез избирането му за основен говорител на срещата на върха по въпросите на мира в Нюарк (заедно с носители на Нобеловата награда за мир) и множество покани за участие в конференции в Европа.

Връзка между образованието по въпросите на мира в училищата и международния мир

Ейлин Уеър вярва, че образованието по въпросите на мира в училищата и дейностите по разоръжаване и осигуряване на световен мир са тясно свързани.

Цитат

„Принципите на мира са едни и същи без значение дали ги прилагаме в училище, у дома, в нашата общност или в световен мащаб. Те се отнасят основно до това как да разрешаваме конфликтите си по начин, от който печелят и двете страни, т.е.  по начин, който удовлетворява нуждите на всички хора. Затова и нещата, които научих в детската градина, всъщност бяха добра подготовка за дейността ми в подкрепа на световния мир и разоръжаването. И когато се връщам в класната стая, мога да помагам на студентите да видят, че идеите и подходите, които използват, за да разрешат личните си конфликти са подобни на идеите и подходите, които използваме в ООН, за да разрешаваме международни проблеми.“

Ейлин Уеър

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.