Конференция за отворено знание

В Берлин, от 30-ти юни до 1-ви юли, се състоя конферецията за отворено знание, на която присъстваха над 400 човека, за да споделят по темите отворени данни, отворена наука, отворено образование, отворен хардуер и други. Следва видео репортаж от конференцията и кратко описание на някой от темите като наблягаме в случая на отворен хардуер.

Ричард Столман сподели една от многото причини за свободен софтуер. Затвореният софтуер ни поставя в благонравно раздвоение. Не ни е позволено да разпространяваме копия на затворен софтуер, и когато някой наш приятел ни помоли да му дадем съответния софтуер, ние сме изправени пред моралната дилема – да дам ли софтуера на моя приятел? Това е много интересно! Затвореният софтуер възпира морално развитие и морални действия на хората, които го използват. Ричард Столман приказваше за свободния софтуер не като софтуер, който може да се свали безплатно и който е с отворен код, ами за софтуера като прибор, който позволява четири свободи на хората. Свободата да го използваш за всякаква цел, да изучаваш и променяш изходния код, да разпространяваш негови копия и на променените от теб версии.

Едно интересно обсъждане беше личен стандарт за отворен хардуер. Не е точно стандарт, ами по-скоро служи като знак за кои продукти са отворен хардуер. И не е идеята да се прави някаква централна институция, която да проверява дали даден продукт е отворен или не, ами по-скоро общността от хората, които се занимават с отворен хардуер ще бъде въвлечена в това решение. Все още има доста отворени въпроси по самото предложение, които трябва да се изчистят. Определиха се следните цели на стандарта: да се подсигури отвореност, да се запази общото знание и да бъде прост и универсален стандарт. Ценностите са: споделяне, достъпност, позволяване на пресъздаване, обща собственост. Оханда ще продължи с неговото бъдещо развитие.

Мишел Бауенс сподели че ако искаме отворено знание се нуждаем от отворени инфраструктури. Той предложи създаването на мисионни организации, които да помогнат със създаването на инфраструктурите, върху които отвореното знание да съществува. Може да гледате неговата реч „Няма отворено общество без отворено знание, няма отворено знание без отворено общество“.

Следва кратко описание на речите за отворен харудер.

Себастиян Бурдеаудук представи Милкимист, обхватно решение с отворен код за системи за преработка в реално време на интерактивни визуални ефекти за видео диджеи. Има собствен процесор с Verilog HDL дизайн файлове, които са напълно безплатни и с отворен код.

Николай Георгиев представи Екологията с отворен код, проект имаш целта да разработи 50 машини нужни за основните нужди на хората като храна, къщи, енергия, транспорт и производство. Всичката информация от къде да се намерят материалите, как да се построят машините и как да се използват, поддържат и поправят ще се сподели безплатно в Интернет с текст, картинки и видео.

Хавиер Руиз представи Онави, организация с нестопанска цел разработваща отворени дизайни на средни по големина вятърни мелници. Дизайните са създадени чрез отворено сътрудничество между всички участници.

Ану Мата от Фаблаба в Утрехт сподели как помагат на хората в нейния Фаблаб да документират работата си. Фаблаб е място, където хората могат да използват машини, за да създават най-различни неща. При влизане всеки се вписва в един компютър, на излизане документира работата си на друг компютър. Документацията след това се представя като XML и може да се покаже на един уебсайт, където лесно може да се използва.

Ливен Стандерт сравни 3D принтерите РепРап и МейкърБот по много важен начин – пресъздаване. Ако искате да пресъздадете или построите РепРап ще ви отнеме около 1 месец, но за МейкърБот няколко дни! За да построите един 3D принтер определени качества на конструкцията са необходими, за които при РепРап самия потребител трябва да се погрижи, а при МейкърБот тези качества са вградени в самите части на принтера, защото те са отрязани чрез много точен лазер. Той представи малка фреза контролирана от компютър, която може да се построи за 14 часа.

Видеота на презентациите може да намерите тук.

Конференцията събра много хора, които се интересуват от отвореност на информацията и беше една от най-вълнуващите конференции по тази тема.

Подобни творби


About Николай Георгиев

Интересувам се от цялостно подобрение на човешкия живот. За да постигнем това е важно да отваряме и споделяме важна и полезна информация и да се развиваме непрекъснато. Може да се свържете с мен чрез nikolay (точка) h (точка) georgiev (в) gmail (точка) com или да прочетете повече тук.
This entry was posted in За Разума and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.