Цигулка и Гъдулка

Свали аудио.

Сравнявайки двата най-важни струнно-лъкови инструмента – цигулката и гъдулката – откриваме следните много важни неща, които ни водят към техния дълбок смисъл:
Цигулката се държи водоравно (посока дясно-ляво).
Гъдулката се държи отвесно (посока долу-горе).
Посоката на цигулката е от 5-та чакра (щитовидна жлеза) настрани водоравно.
Посоката на гъдулката е от 3-та чакра (слънчев сплит) нагоре отвесно към небето.
Най-важното в струнно-лъковите инструменти е образуването на кръста между струни и лък, в пресечната точка на който се ражда музиката.
При цигулката кръстът се пресича извън тялото над вътрешната страна на лакътя – там където е основната вена.
При гъдулката кръстът се пресича в тялото точно над сърцето. Вижте няколко изпълнения и ще се убедите.
Какво се свири на цигулка? Класическа музика, създадена от композитори, т.е. авторско творчество
Какво се свири на гъдулка? Народна музика, създадена от народа, т.е. народно творчество
При авторското творчество посоката е водоравна и е насочена настрани към хората – като общуване с тях.
При народното творчество посоката е отвесна и е насочена нагоре към Бога – като молитва към него.
Защо 5-та чакра е основа на цигулката - гърлената чакра, където е подпряна цигулката е чакрата на творчеството, свободата и волята. Композиторите написали музиката за цигулка се изразяват по този начин. Слушайте Моцарт например.
Защо 3-та чакра е основа на гъдулката – слънчевият сплит, където е подпряна гъдулката, е нервният център в организма. Народът изсвирил музиката на гъдулка се изразява по този начин. Пуснете си народна песен на гъдулка.
Цигулка идва от глагола цигуля, при който думата напълно съответства на звуковото възприятие на инструмента.
Гъдулка идва от глагола гъдуля, който е основна форма на умалителния глагол гъделичкам и отново е в пълно звуково съответствие.
А сега си пуснете веднъж Моцарт на цигулка и веднъж хоро на гъдулка, за да усетите разликата. И двете са със сходна форма, имат струни и лък, но устройството, звукът и смисълът им са различни.

Подобни творби


About Радослав Сяров

Данни за връзка: syarov (@) abv (.) bg
This entry was posted in За Духа и Душата, За Разума and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.